FARSKÉ OZNAMY na Palmovú nedeľu čiže Nedeľu utrpenia Pána

1 apr

Liturgický kalendár

Štvrtok Štvrtok Pánovej večere
Piatok Piatok utrpenia Pána
Sobota Veľkonočná vigília vo Svätej noci
NEDEĽA Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Úmysly sv. omší

Medzibrod

Po    3. apríl          18,00   na úmysel ordinára

Ut    4. apríl          18,00   + Marek Huťka, mesačná

St     5. apríl          18,00   + Edita Greschnerová, mesačná

Št     6. apríl          18,00   + Margita a Ján Rapčanoví (Nám. Hrdinov SNP 35)

Pi     7. apríl          15,00   Obrady slávenia smrti a utrpenia Pána

So   8. apríl          19,30   na úmysel

Ne    9. apríl            8,00   za farníkov

Hiadeľ

Ne    9. apríl           9,30   + Jozef Fúdor, ročná
Ľubietová

Ne     9. apríl         11,00   na úmysel ordinára

Bežné oznamy

  • V dnešnú nedeľu máme zbierku na mládež.
  • Na budúcu nedeľu budeme mať oferu na náš kostol. Za všetky vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
  • Stretnutie detí eRko tento týždeň v Medzibrode nebude.
  • Na Piatok utrpenia Pána – deň prísneho pôstu a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života, ktorý sa môže, ak je možné, predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie vo Svätej noci.
  • Možnosť získať úplné odpustky pri splnení pravidelných podmienok:

Štvrtok Pánovej večere – recitovaním (spievaním) hymnu Tantum ergo

Piatok utrpenia Pána – nábožnou účasťou na poklone sv. krížu počas obradov

Veľkonočná vigília vo Svätej noci – pri obnove krstných sľubov

  • V Piatok utrpenia Pána budeme vo farskom kostole v Medzibrode o 8,00 hod. sláviť modlitbu Liturgie hodín – ranné chvály spojené s posvätným čítaním. Po jej skončení bude nasledovať Novéna k Božiemu milosrdenstvu.
  • Vo Svätú sobotu budeme vo farskom kostole v Medzibrode o 8,00 hod. sláviť modlitbu Liturgie hodín – ranné chvály spojené s posvätným čítaním. Po jej skončení bude nasledovať Novéna k Božiemu milosrdenstvu
  • Poklona pri Božom hrobe:

MB v sobotu po skončení modlitby Liturgie hodín do 18,45 hod.

H– v piatok od 16,30 hod. do 19,00 hod.

Ľ– v piatok po obradoch do 17,00 hod. do 18,30 hod.

  • V Piatok utrpenia Pána sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty:

MB – o 10,30 hod.

H– o 10,30 hod.

Ľ– o 16,30 hod.

  • Novénu Božieho milosrdenstva sa budeme modliť vo veľkonočnom týždni až do soboty 15.4.2023.

Martin Uhrík, farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *