FARSKÉ OZNAMY na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania

8 apr

Liturgický kalendár

NEDEĽA Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

Úmysly sv. omší

Medzibrod

Po    10. apríl        7,30   na úmysel ordinára

Ut  11. apríl          7,00   na úmysel ordinára

St    12. apríl        18,00   + manžel Vladimír Rosenberger (Hlavná 26)

Pi    14. apríl        18,00   + Elena Palowská, rodina Palowská a Lehocká

So   15. apríl        18,00   + Mária Mešková, mesačná

Ne    16. apríl        8,00   za farníkov

Hiadeľ

Št     13. apríl        18,00   + Mária a Pavol Slávikoví (č. 161)

Ne    16. apríl         9,30   + rodina Kaderová, Vneková a Jozef Vetrák (č. 95A)

Ľubietová

Ne    16. apríl       11,00   + rodina Tokárová a Villantová

Bežné oznamy

  • Milovaní bratia a sestry. Keď Ježiš hovoril svojim apoštolom o tom, že bude trpieť a umrie na kríži, vždy dodal, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Prajem vám a v modlitbe vyprosujem, aby všetky kríže a ťažkosti, ktoré máte v živote ste prežívali v perspektíve Kristovho zmŕtvychvstania. Požehnané Veľkonočné sviatky.
  • Ďakujem úprimne a zo srdca všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri prípravách a počas slávení veľkonočných obradov. Nech vás Pán odmení svojimi milosťami, ktoré potrebujete vo vašom živote.
  • V dnešnú nedeľu máme oferu na náš kostol. Za všetky vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
  • Tento týždeň eRko stretko vo fare nebude.

Martin Uhrík, farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *