FARSKÉ OZNAMY na Druhú veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva

15 apr

Liturgický kalendár

NEDEĽA Tretia veľkonočná nedeľa

Úmysly sv. omší

Medzibrod

Po    17. apríl        18,00   + Mária Mešková, mesačná

Ut    18. apríl        18,00   + rodina Huťová, Cáhová a krstní rodičia (Hlavná 6)

St     19. apríl        18,00   + Bernard a Valéria Sokoloví (Niva 21)

Pi     21. apríl          7,00   na úmysel ordinára

So   22. apríl        18,00   + Gejza Kňazík, rodičia Kňazíkoví a Haviaroví a rodina Haviarová (Za Mlynom 56)

Ne    23. apríl          8,00   za farníkov

Hiadeľ

Št     20. apríl        18,00  + rodičia Babicoví, Lacoví a manžel Vladimír (č. 95 B)

Ne    23. apríl         9,30   + rodina Bajsová, Gazdíková, Miklošová a Šuthová (č. 205)

Ľubietová

Ne    23. apríl       11,00   + Jolana a Ladislav Hataloví a Verona Špácalová

Bežné oznamy

  • V dnešnú nedeľu o 15,00 hod. pozývam všetkých vás drahí farníci do farského kostola v Medzibrode k pobožnosti, pri ktorej si uctíme Božie milosrdenstvo.
  • V dnešnú nedeľu je možné získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel najvyššieho veľkňaza) veriacim, ktorí sa v Druhú veľkonočnú nedeľu, čiže v Nedeľu Božieho milosrdenstva, s dušou úplne odvrátenou od akéhokoľvek hriechu, aj všedného, v ktoromkoľvek kostole, alebo kaplnke zúčastnia na pobožnosti ku cti Božieho milosrdenstva, alebo aspoň pred verejne vystavenou alebo vo svätostánku uloženou Najsvätejšou oltárnou sviatosťou pomodlia Modlitbu Pána (Otčenáš), vyznajú vieru (verím v Boha a pripoja nábožnú invokáciu k milosrdnému Pánovi Ježišovi (napr. Ježišu dôverujem ti!)
  • Animátori z eRka pozývajú deti na stretko v piatok o 16,30 hod. do fary v Medzibrode.
  • Pozývam prvoprijímajúce deti so svojimi rodičmi v piatok od 15,00 do 17,00 hod. do fary v Medzibrode, kde deti vyskúšam a budú si môcť zobrať domov šaty k prvému sv. prijímaniu.

Martin Uhrík, farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *