29 apr
  1. – 7. máj 2023

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Jozefa, robotníka Spomienka
Utorok Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Streda Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov Sviatok
NEDEĽA Piata veľkonočná nedeľa

Úmysly sv. omší

Medzibrod

Ut      2. máj         18,00   + manžel Ernest Ramaj a rodičia (Hlavná 19)

Pi       5. máj         18,00   + rodičia Anna a Šimon Zemanoví a ich synovia Ondrej, Rudolf a Milan (Borovčina 52)

So     6. máj         18,00   za živých a zosnulých členov dobrovoľného hasičského zboru v Medzibrode

Ne      7. máj           8,00   za farníkov

Hiadeľ

Št       4. máj         18,00   + František, Elena a Marián (č. 12)

Ne      7. máj           9,30   za živých a zosnulých členov dobrovoľného hasičského zboru v Hiadli

Ľubietová

St       3. máj         18,00   na úmysel

Ne     7. máj          11,00   + rodičia Viliam a Emília Vladekoví

Bežné oznamy

  • V dnešnú nedeľu máme jarnú zbierku na seminár. Za všetky vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
  • Spoveď k 1. piatku: MB. – Ut – hodinu pred sv. omšou a v Pi. o 16,30-17,45 hod.; Ľ. – St. o 17,00 hod.; H – Št. o 16,00 hod.
  • Spoveď chorých: Ľ. – Str. o 9,00 hod.; Stre. – Str. o 8,00 hod.; Hospic – Str o 10,00 hod.; MB – Št. o 8,00 hod.; H – Št. o 14,00 hod..
  • Animátori z eRka pozývajú všetky detí na stretnutie v piatok o 16,30 hod. do fary v Medzibrode.
  • Touto cestou drahí bratia a sestry chcel pozvať k službe lektora, ktorý číta Božie slovo prípadne prosby veriacich pri sv. omši, alebo iných pobožnostiach. Kto by ste v srdci pocítili túžbu zapojiť sa do tejto služby môžete sa zapísať na pripravené papiere pri Katolíckych novinách. Tam môžete uviesť svoje meno tel číslo prípadne dni kedy by Vám najviac vyhovovala služba lektora. Nech Boh odmení každú Vašu snahu, ktorú urobíme z lásky pre nášho Pána a pri šírení Božieho slova.
  • Združenie eRko pozýva deti a koledníkov i kňazov na Misijnú púť detí do Rajeckej Lesnej , ktorá sa uskutoční 13. 5. 2023 Programu púte začne o 10,00 hod a trvať bude až do 15,15 hod. Prosím deti, ktoré by mali záujem putovať s nami do Rajeckej Lesnej, aby sa prihlásili u mňa, alebo v sakristii kostolov u pani kostolníčkach, prípadne u pani Martiny Fúdorovej (0907 815 207) alebo svojich animátorov na stretku najneskôr do budúcej nedele 7.5.2023. Podľa záujmu by sme uvideli či by sme putovali, alebo sa k niekomu pripojili. Odchod autobusu a cenu za autobus upresníme. Prvoprijímajúce deti, ktoré pozývam na túto misijnú eRko púť a budú chcieť putovať do Rajeckej Lesnej budú mať autobus zadarmo. Obetný dar, ktorý tento rok budeme prinášať je mydlo. Každý putujúci si môže jedno zo sebou zobrať a pri registrácii ho daruje.
  • Naša farnosť v spolupráci s eRkom, ktoré pôsobí v našej farnosti pozýva deti na letný tábor, ktorý sa uskutoční v čase od 23.7. do 29.7. 2023 vo farskom dome v Litptovskej Štiavnici. Cena pre deti, ktoré sú členmi eRka je 85,- € + potraviny a pre deti, ktoré nie sú členmi eRka je 105,-€ + potraviny. Prosím v prípade záujmu nezáväzné prihlášky nájdete vzadu pri katolíckych novinách. Prosíme záujemcov keby nám tieto prihlášky mohli odovzdať do polovice júna v sakristiách jednotlivých kostolov našej farnosti MB, H a Ľ. Prípadne ich vložili do poštovej schránky farského úradu v Medzibrode, alebo dali animátorom, ktorí vedú eRko stretká, alebo tým, ktorí sú uvedený na nezáväznej prihláške. Prosím rodičov keby ste nám pomohli namotivovať deti pre Letný tábor. Ďakujem.
  • Touto cestou chcem poďakovať vám všetkým, ktorí ste sa zapojili pri príprave prvého sv. prijímania. Nech vás všetkých Boh odmení za Vašu námahu.

Martin Uhrík, farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *