FARSKÉ OZNAMY na Piatu veľkonočnú nedeľu

6 máj

Liturgický kalendár

NEDEĽA Šiesta veľkonočná nedeľa

Úmysly sv. omší

Medzibrod

Ut       9. máj        18,00   + rodina Haviarová a Gregorová (Záhumnie 11)

St      10. máj        18,00   + Lea

Pi      12. máj        18,00   + Zorislav Otto a jeho rodičia a Miroslav Gregorčok (Železničná 21)

Ne     14. máj        11,00   + Jozef Piliar, ročná

Hiadeľ

Št      11. máj        18,00   + rodičia Alžbeta a Blažej Gazdíkoví a ich rodičia a súrodenci a brat Blažej a neter Janka (č. 207)

Ne     14. máj          9,30   + Stanislav Filipko a rodičia (č. 183)

Ľubietová

Ne     14. máj          8,00   za farníkov

Bežné oznamy

  • Na budúcu nedeľu budeme mať oferu na náš kostol. Za všetky vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
  • Animátori z eRka pozývajú všetky detí na stretnutie v piatok o 16,30 hod. do fary v Medzibrode.
  • Združenie eRko pozýva deti a koledníkov i kňazov na Misijnú púť detí do Rajeckej Lesnej , ktorá sa uskutoční 13. 5. 2023 Programu púte začne o 10,00 hod a trvať bude až do 15,15 hod. Prosím deti, ktoré by mali záujem putovať s nami do Rajeckej Lesnej, aby sa prihlásili u mňa, alebo v sakristii kostolov u pani kostolníčkach, prípadne u pani Martiny Fúdorovej (0907 815 207) alebo svojich animátorov na stretku najneskôr do budúcej nedele 7.5.2023. Odchod autobusu bude v sobotu ráno o 7,00 hod z námestia v Medzibrode. Cenu za autobus upresníme. Prvoprijímajúce deti, ktoré pozývam na túto misijnú eRko púť a budú chcieť putovať do Rajeckej Lesnej budú mať autobus zadarmo. Obetný dar, ktorý tento rok budeme prinášať je mydlo. Každý putujúci si môže jedno zo sebou zobrať a pri registrácii ho daruje. Predpokladaný návrat bude v čase okolo 18,00 hod.
  • Na budúcu nedeľu bude naša farnosť sláviť patrocínium farského kostola a celej farnosti Medzibrod, ktoré sú zasvätené sv. Jánovi Nepomuckému. Slávnostná sv. omša bude o 11,00 hod vo farskom kostole sv. Jána Nepomuckého v Medzibrode. Slávnostným kazateľom bude vdp. František Smelý, duchovný policajné zboru Slovenskej republiky v Banskej Bystrici. Po sv. omši sa spoločne pomodlíme modlitby ku cti sv. Jána Nepomuckého a následne bude možnosť uctiť relikviu sv. Jána Nepomuckého, ktorú naša farnosť vlastní. Po skončení liturgického slávenia Vás všetkých srdečne pozývam na pohostenie-tzv. agapé do farského dvora. Pri tejto príležitosti by som chcel poprosiť ochotných farníkov keby nám pri príprave mohli pomôcť s napečením sladkého, alebo slaného pečiva. Ďakujeme.
  • Naša farnosť v spolupráci s eRkom, ktoré pôsobí v našej farnosti pozýva deti na letný tábor, ktorý sa uskutoční v čase od 23.7. do 29.7. 2023 vo farskom dome v Litptovskej Štiavnici. Cena pre deti, ktoré sú členmi eRka je 85,- € + potraviny a pre deti, ktoré nie sú členmi eRka je 105,-€ + potraviny. Prosím v prípade záujmu nezáväzné prihlášky nájdete vzadu pri katolíckych novinách. Prosíme záujemcov keby nám tieto prihlášky mohli odovzdať do polovice júna v sakristiách jednotlivých kostolov našej farnosti MB, H a Ľ. Prípadne ich vložili do poštovej schránky farského úradu v Medzibrode, alebo dali animátorom, ktorí vedú eRko stretká, alebo tým, ktorí sú uvedený na nezáväznej prihláške. Prosím rodičov keby ste nám pomohli namotivovať deti pre Letný tábor. Ďakujem.

Martin Uhrík, farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *