FARSKÉ OZNAMY na Šiestu nedeľu v Cezročnom období

14 máj

Liturgický kalendár

Utorok Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Spomienka
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána slávnosť – Prikázaný sviatok
NEDEĽA Siedma veľkonočná nedeľa

Úmysly sv. omší

Medzibrod

St      17. máj        18,00   + Ctibor Hraško, mesačná

Pi      19. máj        18,00   za prenasledovaných kresťanov a misionárov vo svete

So     20. máj        18,00   + Ján a Mária Longaueroví (Pod Hôrkami 12)

Ne     21. máj          8,00   za farníkov

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Medzibrode

Ut   16. máj          18,00   za farníkov

Hiadeľ

Št      18. máj        18,00   + rodičia Jakub a Ida Sedliakoví a Pavol Šimon

Ne    21. máj           9,30   Prosba o Božie milosti pre I. ružu posvätného ruženca – horliteľka pani Lucia Milanová

Ľubietová

St      17. máj        17,00   za farníkov

Ne    21. máj         11,00   Prosba o Božiu pomoc pre deti, vnúčatá a Alžbetu a + manžel Štefan

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Ľubietovej

Ut   16. máj          16,30   za farníkov

Bežné oznamy

  • Dnes máme oferu na náš kostol. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
  • Bratia a sestry po dnešnej slávnostnej sv. omši vás všetkých srdečne pozývam na pohostenie-tzv. agapé do farského dvora. Touto cestou by som chcel poďakovať všetkým za prípravu, za pomoc a za sponzorské dary pri realizovaní našej slávnosti. Ďakujeme.
  • Všetkých vás srdečne pozývam v utorok 16. 5. 2017 o 16,30 hod. na sv. omšu, ktorá bude v kaplnke sv. Jána Nepomuckého v Ľubietovej. Po nej bude možnosť si uctiť relikviu sv. Jána Nepomuckého. Spoločná modlitba sv. ruženca a loretánskych litánií začne o 16,00 hod.
  • Všetkých vás srdečne pozývam v utorok 16. 5. 2017 o 18,00 hod. na sv. omšu, ktorá bude v kaplnke sv. Jána Nepomuckého v Medzibrode. Po nej bude možnosť si uctiť relikviu sv. Jána Nepomuckého. Spoločná modlitba sv. ruženca a loretánskych litánií začne o 17,30 hod.
  • Animátori z eRka pozývajú deti našej farnosti na stretnutie v piatok o 16,30 hod. do fary v Medzibrode.
  • Drahí bratia a sestry touto cestou vás srdečne pozývam spolu s o. Martinom Pečarkom administrátorom farnosti Podkonice na dvojdňovú farskú púť farnosti Medzibrod a Podkonice do Starej Lichne a Čenstochovej v Poľsku. Púť sa uskutoční v dňoch 9.-10. júna 2023 (piatok-sobota). Stará Licheň je mariánske pútne miesto kde sa v roku 1850 zjavila Panna Mária v nedávno tam bol postavený veľký chrám zasvätený Panne Márie Licheňskej. Toto pútne miesto je spravované pátrami Mariánmi. Na druhý deň by sme navštívili po ceste naspäť národnú mariánsku svätyňu Poľska v Čenstochovej, ktorú spravujú pátri Paulíni. Záujemcovia sa môžete prihlásiť do 31.5.2023 v jednotlivých kostoloch našej farnosti v Medzibrode, v Hiadli alebo v Ľubietovej v sakristiách u pani kostolníčkach. Cenu a ostatné informácie upresníme priebežne. Jednu noc by sme nocovali v Starej Lichni. Pri prihlásení na púť prosím o zaplatenie zálohy 50,-€, z ktorej budeme uhrádzať cestovné poistenie. Zároveň prosím aj o poskytnutie údajov, ktoré potrebujeme pre vybavenie cestovného poistenia.

Martin Uhrík, farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *