FARSKÉ OZNAMY na Slávnosť Narodenia Pána

24 dec
Liturgický kalendár Pondelok Sv. Štefana, prvého mučeníka Sviatok Utorok Sv. Jána, apoštola a evanjelistu Sviatok Streda Sv. Neviniatok, mučeníkov Sviatok Piatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa Sviatok NEDEĽA Panny Márie Bohorodičky Slávnosť – prikázaný sviatok Úmysly sv. omší Medzibrod Po   ... Read more »

Pozdrav všetkým eRkárom a neeRkárom

30 júl
Ahojte, zdravia Vás eRkári z  farnosti Medzibrod v srdci Slovenska, z dediniek Medzibrod, Hiadeľ, Ľubietová a Strelníky. Sme trošku roztrúsené dedinky okolo cesty z Banskej Bystrice do Brezna, a tak sa snažíme okrem našich každoročných letných eRko táborov (ktoré sú odmenou za našu celoročnú činnosť), ... Read more »

Humanitárna kríza – vojna na Ukrajine – pomoc

6 mar
Biskupský úrad v Banskej Bystrici sa pripája k okamžitej pomoci pre Ukrajinu. Z dôvodu koordinovaného postupu žiadame zachovať nasledujúce usmernenie: Ubytovanie žien a detí z Ukrajiny. Prosíme kňazov, aby inštruovali ochotných ľudí poskytnúť ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny nasmerovaním na registračnú stránku, ktorú zriadila KBS v spolupráci ... Read more »

Nové reštaurátorské práce na ďalšom vitrážovom okne v kostole sv. Márie Magdalény III. etapa s finančnou podporou MK SR

20 dec
Reštaurovaná vitráž: sv. Mikuláša ÚZPF -VSA č.8/1, ktorá bola predmetom dotácie Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva sa nachádza v Rímskokatolíckom kostole sv. Márie Magdalény, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou vedenou v ÚZPF pod číslom ... Read more »

VEREJNÁ VÝZVA – o vypracovanie cenovej ponuky na reštaurátorské práce vitráž sv. Mikuláša ÚZPF-VSA č. 8/1 v r. k. kostole sv. Márie Magdalény v Ľubietovej ÚZPF 58/1 v rámci verejného obstarávania – III. etapa

3 aug
Vážený pán reštaurátor / reštaurátorka Rímskokatolícka cirkev, farnosť Medzibrod si Vás dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na reštaurovanie vitráží v r.k. kostole sv. Márie Magdalény v Ľubietovej č. ÚZPF 58/1 – III. etapa v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie ... Read more »

Modlitby krížovej cesty

13 mar
Krížová cesta v čase epidémie koronavírusu Krížová cesta počas epidémie Krížová cesta manželov Krížová cesta detí Krížová cesta animátorov eRka Krížová cesta so sv. Jozefom Krížová cesta mužov a otcov rodín Krížová cesta Veľkého piatku napísaná ... Read more »