Nahlásenie krstu

11 jan
Krst je sviatosťou znovuzrodenia z vody a Ducha Svätého. Ustanovil ho Ježiš Kristus, keď zveruje apoštolom misijné poslanie s cieľom krstiť: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28,19-20). Krst ... Read more »