Základné údaje o farnosti Medzibrod

5 jan
Farský kostol sv. Jána Nepomuckého (1787) celodenná adorácia: 21.5., 29.12. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1808) Obyv.: 1.352     rím. kat.: 991 Filiálky:  Hiadeľ – Kostol sv. Františka Assiského (1995) celodenná adorácia: 16.2. Kaplnka sv. Františka Assiského (1856) Obyv.: 511     rím. ... Read more »