Zabezpečenie ochrany osobných údajov

25 aug
Zabezpečenie ochrany osobných údajov  Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike Čl. I Základné ustanovenia 1) Účelom tohto dokumentu je preukázať, že spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 ... Read more »