Nové reštaurátorské práce na ďalšom vitrážovom okne v kostole sv. Márie Magdalény III. etapa s finančnou podporou MK SR

20 dec
Reštaurovaná vitráž: sv. Mikuláša ÚZPF -VSA č.8/1, ktorá bola predmetom dotácie Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva sa nachádza v Rímskokatolíckom kostole sv. Márie Magdalény, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou vedenou v ÚZPF pod číslom ... Read more »

VEREJNÁ VÝZVA – o vypracovanie cenovej ponuky na reštaurátorské práce vitráž sv. Mikuláša ÚZPF-VSA č. 8/1 v r. k. kostole sv. Márie Magdalény v Ľubietovej ÚZPF 58/1 v rámci verejného obstarávania – III. etapa

3 aug
Vážený pán reštaurátor / reštaurátorka Rímskokatolícka cirkev, farnosť Medzibrod si Vás dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na reštaurovanie vitráží v r.k. kostole sv. Márie Magdalény v Ľubietovej č. ÚZPF 58/1 – III. etapa v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie ... Read more »

Nové reštaurátorské práce na ďalších vitrážových oknách v kostole sv. Márie Magdalény II. etapa s finančnou podporou MK SR

9 jan
Reštaurované vitráže: sv. Štefan ÚZPF -VSA č.8/2, Baránok Boží – ÚZPF-VSA č.8/6, Ruža s ružencom – ÚZPF-VSA č.8/8, ktoré sú predmetom dotácie Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva sa nachádzajú v Rímskokatolíckom kostole sv. Márie ... Read more »

VEREJNÁ VÝZVA – o vypracovanie cenovej ponuky na reštaurátorské práce kamennej sochy sv. Jána Nepomuckého ÚZPF 4978/1 z kaplnky Sv. Jána Nepomuckého v Ľubietovej v rámci verejného obstarávania

8 júl
Vážený pán  reštaurátor / pani reštaurátorka Rímskokatolícka cirkev, farnosť Medzibrod si Vás dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na reštaurátorské práce kamennej sochy Sv. Jána Nepomuckého, ÚZPF 4978/1, z kaplnky Sv. Jána Nepomuckého v Ľubietovej III. etapa prác v zmysle zmluvy ... Read more »

Zverejnené zmluvy

2 júl
Zmluva o dielo z 24.08.2021 Reštaurovanie vitrážového okna v r. k. kostole sv. Márie Magdalény v Ľubietovej č. ÚZPF 58/1, III. etapa  Zmluva o dielo z 02.07.2020 Reštaurovanie vitrážových okienv r. k. kostole sv. Márie Magdalény v Ľubietovej č. ÚZPF ... Read more »

Reštaurátorské práce na vitrážových oknách NKP kostola sv. Márie Magdalény, vďaka grantovej podpore Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom 2019“

17 jan
Reštaurované vitráže: sv. Rodina ÚZPF -VSA č.8/3, Narodenie Krista – ÚZPF-VSA č.8/4, Veraikon – ÚZPF-VSA č.8/5, ktoré sú predmetom dotácie Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva sa nachádzajú v Rímskokatolíckom kostole sv. Márie Magdalény, ktorý ... Read more »