VEREJNÁ VÝZVA – o vypracovanie cenovej ponuky na reštaurátorské práce vitráž sv. Mikuláša ÚZPF-VSA č. 8/1 v r. k. kostole sv. Márie Magdalény v Ľubietovej ÚZPF 58/1 v rámci verejného obstarávania – III. etapa

3 aug
Vážený pán reštaurátor / reštaurátorka Rímskokatolícka cirkev, farnosť Medzibrod si Vás dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na reštaurovanie vitráží v r.k. kostole sv. Márie Magdalény v Ľubietovej č. ÚZPF 58/1 – III. etapa v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie ... Read more »

VEREJNÁ VÝZVA – o vypracovanie cenovej ponuky na reštaurátorské práce kamennej sochy sv. Jána Nepomuckého ÚZPF 4978/1 z kaplnky Sv. Jána Nepomuckého v Ľubietovej v rámci verejného obstarávania

8 júl
Vážený pán  reštaurátor / pani reštaurátorka Rímskokatolícka cirkev, farnosť Medzibrod si Vás dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na reštaurátorské práce kamennej sochy Sv. Jána Nepomuckého, ÚZPF 4978/1, z kaplnky Sv. Jána Nepomuckého v Ľubietovej III. etapa prác v zmysle zmluvy ... Read more »