Zverejnené zmluvy

2 júl
Zmluva o dielo z 24.08.2021 Reštaurovanie vitrážového okna v r. k. kostole sv. Márie Magdalény v Ľubietovej č. ÚZPF 58/1, III. etapa  Zmluva o dielo z 02.07.2020 Reštaurovanie vitrážových okienv r. k. kostole sv. Márie Magdalény v Ľubietovej č. ÚZPF ... Read more »