Adorácie

12 sep
Medzibrod každý piatok od 16,30 – 17,45 hod. Hiadeľ v prvopiatkovom týždni štvrtok od 16,00 – 17,45 hod. Ľubietová v prvopiatkovom týždni utorok od 17,00 – 17,45 ... Read more »

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

25 aug
Zabezpečenie ochrany osobných údajov  Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike Čl. I Základné ustanovenia 1) Účelom tohto dokumentu je preukázať, že spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 ... Read more »

O nás – eRko Medzibrod

2 apr
My, medzibrodský animátori, sa stretávame s deťmi našej farnosti každý piatok o 15:30 na našej fare v Medzibrode. Náš team v súčasnosti to sme Vanduška, Evka a Andrej. Na stretká sa spolu  s deťmi veľmi tešíme. Niekedy nás deti predbehnú a nedočkavo nás čakajú ... Read more »

História vzniku eRka vo farnosti Medzibrod

24 feb
V polovici roku 2012 v našej farnosti vznikla túžba vytvoriť aktívne spoločenstvo detí a tak cez evanjelizáciu prispieť aspoň malou troškou k ich duchovnému rastu a dozrievaniu v zrelých kresťanov schopných budovať Božie kráľovstvo už tu na zemi. Z jednej miestnosti na fare ... Read more »

O nás – eRko Ľubietová

24 feb
Vítame vás v eRko Ľubietová! Sme partia dievčat a chlapcov, ktorí navštevujú väčšinou našu základnú školu v Ľubietovej. Tento školský rok je pre nás plný noviniek. Začali sme si spoločne prerábať našu staručkú faru a popri tom sme sa hneď v októbri zapojili aj do ... Read more »