FARSKÉ OZNAMY na slávnosť Najsvätejšej Trojice

3 jún
Liturgický kalendár Pondelok Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka Spomienka Utorok Sv. Norberta, biskupa Ľubovoľná spomienka Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Slávnosť – Prikázaný sviatok NEDEĽA Desiata nedeľa v Cezročnom období Úmysly sv. omší Medzibrod Po     5. jún 18,00     Prosba o Božiu pomoc ... Read more »

FARSKÉ OZNAMY na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého

27 máj
Liturgický kalendár Pondelok Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi Spomienka Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza, Sviatok NEDEĽA Deviata nedeľa v Cezročnom období – Najsvätejšej Trojice Slávnosť Úmysly sv. omší Medzibrod Po    29. máj 18,00    + Anna Markuláková, ročná ... Read more »

FARSKÉ OZNAMY na Siedmu veľkonočnú nedeľu

20 máj
Liturgický kalendár Piatok Sv. Filipa Neriho, kňaza Spomienka NEDEĽA Zoslanie Ducha Svätého Slávnosť Úmysly sv. omší Medzibrod Po     22. máj        18,00   + Zlata Sitárová, ročná Ut     23. máj        18,00   prosba o Božiu pomoc, zdravie a potrebné milosti pre onkologických ... Read more »

FARSKÉ OZNAMY na Šiestu nedeľu v Cezročnom období

14 máj
Liturgický kalendár Utorok Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Spomienka Štvrtok Nanebovstúpenie Pána slávnosť – Prikázaný sviatok NEDEĽA Siedma veľkonočná nedeľa Úmysly sv. omší Medzibrod St      17. máj        18,00   + Ctibor Hraško, mesačná Pi      19. máj        18,00   za prenasledovaných ... Read more »

FARSKÉ OZNAMY na Piatu veľkonočnú nedeľu

6 máj
Liturgický kalendár NEDEĽA Šiesta veľkonočná nedeľa Úmysly sv. omší Medzibrod Ut       9. máj        18,00   + rodina Haviarová a Gregorová (Záhumnie 11) St      10. máj        18,00   + Lea Pi      12. máj        18,00   + Zorislav Otto a jeho rodičia a Miroslav Gregorčok ... Read more »
29 apr
– 7. máj 2023 Liturgický kalendár Pondelok Sv. Jozefa, robotníka Spomienka Utorok Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka Streda Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov Sviatok NEDEĽA Piata veľkonočná nedeľa Úmysly sv. omší Medzibrod Ut      2. máj         18,00   + manžel Ernest ... Read more »

FARSKÉ OZNAMY na Tretiu veľkonočnú nedeľu

22 apr
Liturgický kalendár Utorok Sv. Marka, evanjelistu Sviatok NEDEĽA Štvrtá veľkonočná nedeľa Úmysly sv. omší Medzibrod Po    24. apríl        18,00   + Vendelína Búdová, ročná Ut    25. apríl          7,00   na úmysel ordinára St     26. apríl        18,00   + Ján ... Read more »