FARSKÉ OZNAMY na Dvanástu nedeľu v Cezročnom období

24 jún

Liturgický kalendár

Štvrtok Sv. Petra a Pavla, apoštolov Slávnosť – Prikázaný sviatok
NEDEĽA Štrnásta nedeľa v Cezročnom období

Úmysly sv. omší

Medzibrod

Po 26. jún   18,00        + Ivan Haviar, mesačná

Ut 27. jún     6,30        za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

St 28. jún      6,30        + Jaroslav Huťka a jeho rodičia

Št 29. jún    19,00        + rodičia Rudolf a Marta Sokoloví, starí rodičia Vincúroví a Sokoloví (Borovčina 28)

Pi 30. jún      6,30        + Jozef Paučo a jeho rodičia (Cintorínska 6)

Ne   2. júl      8,00        za farníkov

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Medzibrode

So    1. júl   10,00    Prosba o odpustenie za všetky urážky a rúhania voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Hiadeľ

Št 29. jún    18,00        za farníkov

Ne   2. júl      9,30        + manžel, rodičia a súrodenci (č. 165A)

Ľubietová

Št 29. jún    17,00        + Dušan Makovník

Ne   2. júl    11,00        + rodičia Viktória a Štefan Villantoví

Bežné oznamy

  • Dnes máme zbierku na dobročinné diela Svätého Otca. Za všetky vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
  • V dnešnú nedeľu 25. 6. 2023 o 14,30 hod. pozývam animátorov do fary v Medzibrode na prvé stretnutie, ktoré sa bude týkať prípravy letného eRko tábora. Ďakujem.
  • Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý na Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, zbožne použije náboženský predmet, určrný v Norme č. 15, (krucifix, (kríž s Ukrižovaným alebo kríž, ruženec, škapuliar, medailu)), ktorý požehnal najvyšší veľkňaz alebo ktorýkoľvek biskup, avšak s pridaním akejkoľvek legitímnej formuly Vyznania viery. EO, s. 65, bod 14§1.

Ak sa na získanie odpustkov, ktoré sú viazané na určitý deň, požaduje návšteva určitého kostola alebo kaplnky, potom sa táto návšteva môže konať od poludnia predchádzajúceho dňa do polnoci určeného dňa EO, s. 28, Norma 14.

Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa nábožne pomodlí Modlitbu Pána (Pater noster – Otče náš), a Vyznanie viery (Credo in (unum) Deum – Verím (jedného) Boha) počas návštevy: baziliky menšej (basilika minorem) na slávnosť svätých Petra a Pavla, apoštolov; katedrálnom kostole na slávnosť svätých Petra a Pavla, apoštolov. EO, s. 82-83, bod 33 §1, 2a, 3a

  • V sobotu 1.7. 2023 budeme v našej farnosti v kaplnke sv. Jána Nepomuckého v Medzibrode sláviť druhú sv. omšu z piatich sv. omší v rámci pobožnosti piatich fatimských sobôt. Program bude nasledovný: Spovedať budem v kaplnke od 8,30 do 9,00 hod.. O 9,00 hod začne fatimský program vedený kňazom, spojený s modlitbou sv. ruženca, mariánskymi litániami a zasväcujúcou modlitbou k Panne Márii. Po skončení bude nasledovať sv. omša. Všetkých Vás týmto povzbudzujem a pozývam príďte si vykonať pobožnosť piatich prvých sobôt. Panna Mária vo Fatime dala prísľub, že ten kto v tento deň prijme sv. spoveď, sv. prijímanie, pomodlí sa 5 desiatkov sv. ruženca a vykoná si 15 min. rozjímanie nad tajomstvami posvätného ruženca s úmyslom odčiniť tak urážky a rúhania voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, že bude pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse.
  • Drahí bratia a sestry. Od septembra sa začína v našej farnosti príprava k prijatiu sviatosti birmovania. Srdečne pozývam všetkých, ktorí ešte túto sviatosť neprijali k zápisu na farskom úrade v Medzibrode, ktorý sa bude konať až do 30.6. 2023. Vek v čase prijatia sviatosti birmovania by mal byť 13 rokov. Birmovný rodič by nemal byť mladší ako 16 rokov. Tí, ktorí boli pokrstení v inej farnosti prosím, aby priniesli k zápisu krstný list a krstný list birmovného rodiča. Birmovný rodič by mal byť takí, ktorí môže pristupovať k sviatostiam. Príprava dospelých a pracujúcich, bude prebiehať iným spôsobom ako u mládeže. Teším sa na naše spoločné stretnutia pri príprave k sviatosti birmovania.
  • Touto cestou by som chcel zo srdca poďakovať Evke Kútnej a je sestre Vande Kútnej z Ľubietovej za ich dlhoročnú obetavú službu, ktorú vykonávali pre deťmi farnosti Medzibrod v rámci eRka, ktoré pôsobí v našej farnosti. Nech ich Pán odmení potrebnými milosťami v ich živote za všetko čo urobili pre šírenie Božieho kráľovstva cez službu deťom.

Touto cestou by som chcel pozvať deti našej farnosti v piatok o 15,00 hod. do fary v Medzibrode kde by sme sa spoločne poďakovali Evke a Vande za ich službu a spoločne si urobili zaverečné predprázdninové stretko v rámci ktorého by sme si urobili krátky výlet do okolia strelnice v Medzibrode.

Martin Uhrík, farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *