Nové reštaurátorské práce na ďalšom vitrážovom okne v kostole sv. Márie Magdalény III. etapa s finančnou podporou MK SR

20 dec
Reštaurovaná vitráž: sv. Mikuláša ÚZPF -VSA č.8/1, ktorá bola predmetom dotácie Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva sa nachádza v Rímskokatolíckom kostole sv. Márie Magdalény, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou vedenou v ÚZPF pod číslom ... Read more »

Nové reštaurátorské práce na ďalších vitrážových oknách v kostole sv. Márie Magdalény II. etapa s finančnou podporou MK SR

9 jan
Reštaurované vitráže: sv. Štefan ÚZPF -VSA č.8/2, Baránok Boží – ÚZPF-VSA č.8/6, Ruža s ružencom – ÚZPF-VSA č.8/8, ktoré sú predmetom dotácie Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva sa nachádzajú v Rímskokatolíckom kostole sv. Márie ... Read more »

Reštaurátorské práce na vitrážových oknách NKP kostola sv. Márie Magdalény, vďaka grantovej podpore Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom 2019“

17 jan
Reštaurované vitráže: sv. Rodina ÚZPF -VSA č.8/3, Narodenie Krista – ÚZPF-VSA č.8/4, Veraikon – ÚZPF-VSA č.8/5, ktoré sú predmetom dotácie Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva sa nachádzajú v Rímskokatolíckom kostole sv. Márie Magdalény, ktorý ... Read more »