Madona s Ježiškom z Ľubietovej – najstaršia zachovaná kultúrna pamiatka z roku 1380

20 jan
Nenahraditeľnou historickou hodnotou nášho kultúrneho dedičstva patrí stredoveké sochárstvo banských miest. Jednou s najstarších zachovaných pamiatok v Ľubietovej je drevená socha Madona s Ježiškom, ktorá pochádza z Rímskokatolíckeho kostola sv. Márie Magdalény v Ľubietovej a ako majetok tohto kostola ju v roku 1909 deponovali do múzea v Banskej ... Read more »

História farnosti Medzibrod

5 jan
Medzibrod – z histórie Obec Medzibrod sa nachádzala východne od mesta Banská Bystrica, na pravom brehu rieky Hron. Chotár obce patrí do regiónu Horehronia. Od východu ho ohraničuje svätoondrejský (brusniansky) a od západu hiadlovský chotár. Samotnú obec zo severu obklopujú ... Read more »

História filiálky Ľubietová

3 jan
Ľubietová – z histórie Ľubietová leží v kotline lesov západnej časti Slovenského Rudohoria. V minulosti patrila medzi sedem banských kráľovských miest. Osídlenie je pradávne. Pri stavbe vodovodu sa našli predmety z doby bronzovej a z doby železnej. Už Slovania tu ... Read more »