Stavba prvej fary v Medzibrode

10 mar

stará fara – foto rok 1911

Stavba prvej fary v Medzibrode

(ako je opísaná vo farskej kronike )

Po postavení Božieho domu a jeho slávnostnom posvätení (16. mája 1791), bolo už ďalšou starosťou postaviť tiež dom na bývanie pre služobníka Božieho stánku. Preto po obdržaní súhlasu patronátu ako aj po uvážení ostatných, že bude najvhodnejšie, aby farský dom bol postavený v blízkosti kostola, tam (v blízkosti) po vykopaní základov dňa 5. mája 1792, miestny farár položil prvý (základný) kameň. Od tohto dňa tak urgentne pracovali, že už v septembri položili strechu1. Medzitým stavali aj maštaľ a dreváreň.

Po ovakovaní vonkajších múrov, vo vnútri obili doskami (plafón). Zdobené dosky, ktoré zostali z kostola, použili v izbe kňaza. Bolo treba viac peňazí od slávneho patróna, pretože kvôli nákladom nebola zaistená bezpečnosť v kuchyni, lebo z ohniska nebol urobený komín. A predsa, kde sa používal oheň, hrozilo nebezpečenstvo požiaru. Pretože kuchyňa bola zabezpečená len zo zvyšných materiálov, inšpektor stavby, pisár slávneho z Bože milosti Ľupčianskeho pána, pán Jozef Scherer, múdro upozornil Patróna na tento nedostatok. A tak jeho zásluhou bol odvrátený strach zo vznietenia ohňa, za čo nech sa mu na týchto stránkach vzdáva chvála a vďačná spomienka.

(Preklad z latinskej pôvodiny 15.5.2016 vdp. Martin Čabák, farár v Medzibrode)

1 Pozn. prekl.: Obdivuhodná usilovnosť, keď si uvedomíme vtedajšiu techniku a veľkosť budovy: dĺžka = 21,6 m; šírka = 12 m; výška múrov 3 m; hrúbka múrov 92 cm.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *