Zápis k 1 sv. prijímaniu

11 sep
Drahí rodičia Zápis k prvému sv. prijímaniu detí, ktoré chcú ísť v našej farnosti na prvé sv. prijímanie bude možné urobiť na farskom úrade v Medzibrode do 29. 9. 2023. Prosím, aby deti, ktoré neboli krstené v našej farnosti si na zápis priniesli krstný ... Read more »

Pozdrav všetkým eRkárom a neeRkárom

30 júl
Ahojte, zdravia Vás eRkári z  farnosti Medzibrod v srdci Slovenska, z dediniek Medzibrod, Hiadeľ, Ľubietová a Strelníky. Sme trošku roztrúsené dedinky okolo cesty z Banskej Bystrice do Brezna, a tak sa snažíme okrem našich každoročných letných eRko táborov (ktoré sú odmenou za našu celoročnú činnosť), ... Read more »

Humanitárna kríza – vojna na Ukrajine – pomoc

6 mar
Biskupský úrad v Banskej Bystrici sa pripája k okamžitej pomoci pre Ukrajinu. Z dôvodu koordinovaného postupu žiadame zachovať nasledujúce usmernenie: Ubytovanie žien a detí z Ukrajiny. Prosíme kňazov, aby inštruovali ochotných ľudí poskytnúť ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny nasmerovaním na registračnú stránku, ktorú zriadila KBS v spolupráci ... Read more »

Nové reštaurátorské práce na ďalšom vitrážovom okne v kostole sv. Márie Magdalény III. etapa s finančnou podporou MK SR

20 dec
Reštaurovaná vitráž: sv. Mikuláša ÚZPF -VSA č.8/1, ktorá bola predmetom dotácie Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva sa nachádza v Rímskokatolíckom kostole sv. Márie Magdalény, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou vedenou v ÚZPF pod číslom ... Read more »

VEREJNÁ VÝZVA – o vypracovanie cenovej ponuky na reštaurátorské práce vitráž sv. Mikuláša ÚZPF-VSA č. 8/1 v r. k. kostole sv. Márie Magdalény v Ľubietovej ÚZPF 58/1 v rámci verejného obstarávania – III. etapa

3 aug
Vážený pán reštaurátor / reštaurátorka Rímskokatolícka cirkev, farnosť Medzibrod si Vás dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na reštaurovanie vitráží v r.k. kostole sv. Márie Magdalény v Ľubietovej č. ÚZPF 58/1 – III. etapa v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie ... Read more »