Duchovné prijímanie…

27 mar
Ako to vzniklo? V dejinách teológie sviatostí nebola ľahká cesta k dnešnému chápaniu sviatostného a duchovného prijímania. Až do 13. storočia sa tieto dva spôsoby, hoci boli známe, chápali ako „súčasne vykonateľné a neoddeliteľné“. Nebolo možné chápať ich ako oddelene ... Read more »

Naša eRko púť Levoča

30 aug
V skoré sobotné ráno 11. mája 2019 sme sa v Medzibrode postupne poschádzali všetci pútnici – hlavne tí detskí malí eRkári, aby sme sa vydali autobusom do Levoče na Mariánsku Horu. Posledná kontrola zúčastnených, každý zaujal svoje miesto a vyrážame… ... Read more »

Rozpis prípravy k prvému sv. prijímaniu v Medzibrode 2022/2023

10 okt
Rozpis preberania jednotlivých kapitol 2022/2023 Rodičia kapitola          mesiac            odovzdanie prac. listov po nedeľnej sv. omši v kostole každý list prosím podpísať menom 1-3                   október            30. 10. 20224-7                   november        27. 11. ... Read more »

O nás – eRko Medzibrod

2 apr
My, medzibrodský animátori, sa stretávame s deťmi našej farnosti každý piatok o 15:30 na našej fare v Medzibrode. Náš team v súčasnosti to sme Vanduška, Evka a Andrej. Na stretká sa spolu  s deťmi veľmi tešíme. Niekedy nás deti predbehnú a nedočkavo nás čakajú ... Read more »

História vzniku eRka vo farnosti Medzibrod

24 feb
V polovici roku 2012 v našej farnosti vznikla túžba vytvoriť aktívne spoločenstvo detí a tak cez evanjelizáciu prispieť aspoň malou troškou k ich duchovnému rastu a dozrievaniu v zrelých kresťanov schopných budovať Božie kráľovstvo už tu na zemi. Z jednej miestnosti na fare ... Read more »