Rozpis prípravy k prvému sv. prijímaniu v Medzibrode 2022/2023

10 okt

Rozpis preberania jednotlivých kapitol 2022/2023

Rodičia

kapitola          mesiac            odovzdanie prac. listov po nedeľnej sv. omši v kostole

každý list prosím podpísať menom

1-3                   október            30. 10. 2022
4-7                   november        27. 11. 2022
8-11                 december        25. 12. 2022
12-14               január              29. 01. 2023
15-17               február            26. 02. 2023
18-21               marec              26. 03. 2023

Deti

Katechézy vo farskom kostole v Medzibrode /piatok/

03. 02. 2023 o 15,00 hod.       03.03.2023 o 15,00 hod.         31.03.2023 o 15,00 hod.

10. 02. 2023 o 15,00 hod.        10.03.2023 o 15,00 hod.

17. 02. 2023 o 15,00 hod.        17.03.2023 o 15,00 hod.

24. 02. 2023 o 15,00 hod.       24.03.2023 o 15,00 hod.

Skúšanie 21. 04. 2022 od 15,00 – do 17,00 h.
( v tento deň si deti preberú šaty k 1 sv. prijímaniu)

Nácvik 1. sv. prijímania            25.04.2023 o 16,00 hod.

                                               28.04.2023 o 16,00 hod.

Prvá svätá spoveď:               29.04.2023 o 8,00 hod.
Prvé sväté prijímanie:           30.04.2023 o 11,00 hod.

  • Prosím rodičov, aby prvoprijímajúce deti chodili na sv. omše. Na kartičku si môžu po sv. omši od kňazov zbierať podpisy. V prípade choroby ak to bude možné, môžu sv. omšu pozerať v TV. Prosím rodičov, aby v tomto prípade to zaznačili do kartičky napr. TV a svoj podpis.
  • Na katechézu stačí keď príde jeden rodič s dieťaťom (ak sa nedá, môže aj starý rodič, krstný rodič, starší súrodenec)
  • Prosím šaty po skončení slávnosti dať do čistiarne a čisté vrátiť na farský úrad najneskôr do 12. 05. 2023
  • Ak by vznikla zmena v preberaní katechéz, tá bude oznámená vo farských oznamoch. Prípadne ak by sa zmena nestihla vyhlásiť vo farských oznamoch, tak sms prípadne mailom.
  • V mesiaci máj ak by sa uskutočnila misijná eRko púť detí 2023, by prvoprijímajúce deti by dostali túto púť zadarmo ako odmenu za ich prípravu na 1. sv. prijímanie počas celého roka.
  • V prípade pohrebu, ktorý by padol na piatok v čase keď má byť katechéza bude platiť pravidlo, že katechéza nebude. Budem sa snažiť to oznámiť pri farských oznamoch, alebo sms prípadne mailom.
  • Deti, ktoré majú záujem môžu chodiť na eRko stretká v Medzibrode v Hiadli, alebo v Ľubietovej. Záujemcom poskytnem bližšie informácie kedy, kde a s kým sú stretká v jednotlivých dedinách.

Informácie k 1. sv. prijímaniu môžete nájsť na webovej stránke farnosti: medzibrod.fara.sk.
mailový kontakt farnosti Medzibrod: medzibrod@fara.sk
telefonický kontakt: 0910 284 688 (Martin Uhrík, farár)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *