Ako fungujú modlitbové skupinky Združenia Zázračnej medaily

29 sep

Združenie Zázračnej medaily je medzinárodným verejným združením veriacich, ktoré tvoria laici, kňazi a členovia inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života, ktorí nosia Zázračnú medailu a uctievajú ju vo svojom kresťanskom živote a zapájajú sa do apoštolátu podomovej návštevy Panny Márie. Každý člen sa podľa svojho životného stavu  snaží rozvíjať  život v dokonalosti prostredníctvom šírenia posolstva, ktoré Panna Mária odovzdala sv. Kataríne Labouré v roku 1830.

ZZM bolo schválené a uznané pre celú Cirkev s vlastnými cieľmi a Štatútmi pápežom Piom X., pápežským listom Dilectus filius dňa 8. júla 1909. Jeho vedenie bolo zverené generálnemu predstavenému Misijnej spoločnosti a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Je vetvou vincentskej rodiny. Pôsobí v 50 krajinách na svete. Na Slovensku vzniklo 27. novembra 2009 v Košiciach.

Členstvo v ZZM je všeobecné a aktívne. Najrozšírenejší apoštolát ZZM je podomová návšteva P. Márie Zázračnej medaily ako pomoc a záchrana pre naše rodiny! P. Mária navštevuje rodiny v 500 skupinkách, tento počet neustále narastá.

Vytvorí sa modlitbová skupinka do 25 rodín alebo osamelých veriacich. Keď sa  prihlásia viacerí, vytvoria sa dve a viac skupiniek, aby sa približne dva razy do roka P. Mária dostala do rodiny. Určí sa vedúci skupinky, môže zostať jeden vedúci aj pre ďalšie vzniknuté skupinky alebo každá skupinka má svojho vedúceho.

Kaplnka má byť v dome na čestnom mieste, môže byť vhodne vyzdobená: kvety, sviečka….

Rodina sa schádza pri kaplnke P. Márie Zázračnej medaily sama, nie spolu s ostatnými členmi skupinky, ale keď chcú, môžu sa pozvať na spoločnú modlitbu aj susedia, možno zvlášť, ak sú osamelí.

Na letákoch sú určené modlitby pri prijatí kaplnky, pri rozlúčke, keď pôjde do ďalšej rodiny a na dekrétikoch, ktoré dostane každá rodina je denná modlitba zasvätenia!

Je vhodné, aby spolu s kaplnkou putovali po rodinách aj knižky o zjavení P. Márie sestre Kataríne Labouré, o zázrakoch, ktoré sa diali na príhovor P. Márie a letáky, aby si v rodine počas návštevy P. Márie mohli jej členovia aj niečo prečítať a zoznámiť sa bližšie s P. Máriou Zázračnej medaily.

Modlitby a prežívanie návštevy Panny Márie v rodine je dobrovoľné, nech sa viac snažia v ten týždeň nájsť si čas na seba a na spoločnú modlitbu, čítanie Sv. písma….

Kaplnka je už Vaša, teda Vašej skupinky, zostáva vo farnosti.

Vedúci skupinky:

  • na kaplnku dáva „pozor“; je koordinátorom jej putovania po rodinách; na neho
    sa  majú členovia skupinky obracať, keď niečo potrebujú; môžu sa prihlásiť
    noví členovia, môžu sa odhlásiť alebo pri väčšom záujme vytvorí nový zoznam
    a novú skupinku;
  • pravidelne robí zoznam a postará sa o to, aby ho mal každý zo skupinky, kam pôjde Panna Mária, alebo ho dať na nástenku v kostole, podľa dohody.

Prosím, pošlite zoznamy rodín aj do Nitry do archívu ZZM a napíše niekoľko informácii, postrehov, skúseností ako prebieha podomová návšteva Panny Márie;

–    ak máte iný nápad akým spôsobom kaplnka môže putovať po rodinách môžete      ho praktizovať a napísať nám o ňom;

–  do Nitry treba poslať aj meno, adresu a e-mailový i telefonický kontakt vedúceho skupinky, aby sme boli v kontakte a mohli posielať informácie. Aj   v prípade, keď sa zmení vedúci skupinky!

–   Je dobré mať na zozname adresy aj kontakty, aby ste sa našli a v prípade

potreby telefonicky sa dohodli. Keď Vám napríklad nevyhovuje dátum, môžete si s niekým vymeniť. Na zozname by mali byť aj dátumy, kedy príde kaplnka do rodiny, aby sa mohli vopred pripraviť alebo si zariadiť veci tak, aby mohli  spokojne P. Máriu prijať. Tiež kvôli tomu, aby ste mali prehľad, kde sa kaplnka nachádza a či je všetko v poriadku.

Kaplnka sa zvykne odovzdávať v nedeľu, z rodiny do rodiny, alebo v kostole, ale to je dobrovoľné, ako sa dohodnete v skupinke.

Mária zázračne pôsobí v mnohých rodinách, mnohí vydávajú svedectvá o jej pomoci. Budeme sa tešiť, ak sa s nami podelíte aj o tie svoje svedectvá a zážitky s P. Máriou. Do budúcnosti plánujeme vydať knižku svedectiev rodín na Slovensku! Prosíme, ak budú napísané svedectvá v zošite putujúcom v kaplnke, pošlite nám ich, aj nejaké fotky ako prežívate návštevu Panny Márie u Vás v rodine.

Do Združenia Zázračnej medaily ste zapojení ako všeobecní členovia, nemáte záväzky, ani povinnosti, iba milovať Pannu Máriu, dôverovať jej vo všetkých situáciách, modliť sa povzdych Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame a spájať sa, zjednocovať ako rodina skrze spoločnú modlitbu, vo všetkých potrebách, ťažkostiach a radostiach, prosiť za svoje rodiny a za spásu duší, aj prostredníctvom návštev kaplnky P. Márie Zázračnej medaily.

Je na Vašej dobrej vôli a aktivite, či sa budete niekedy spolu ako skupinka stretávať na spoločnej modlitbe alebo zdieľaní sa o skúsenostiach a zážitkoch spojených s návštevou P. Márie!

Zodpovedný kňaz za ZZM je p. Ondrej Skočík, CM, t.č. 0904 663 448
zodpovedná sestra je sr. Veronika Gergelová, DKL, t.č. 0902 389 037,
spolupracujú sr. Renáta Bezáková, DKL,  t.č. 0903 152 145, Gemma Blašková, DKL.

So svojimi otázkami, prosbami, žiadosťami o kaplnky, letáčiky a pod… sa môžete obracať na mňa, kontakt: sr.gemma.zzm@gmail.com a mobil: 0910 842 255. Ak by ste náhodou chceli poslať milodar – finančný príspevok, ktorý bude použitý na rozširovanie úcty k P. Márii /zakúpenie kaplniek, sôch P. Márie, medailí/, môžte ho poslať poštou na moje krstné meno: Helena Blašková, Oravská 10, 949 01 NITRA. Keďže s. Veronika je provinciálnou asistentkou a má aj mnoho iných povinností, budem s Vami komunikovať ja.

Našou túžbou je priebežne navštíviť všetky skupinky vo farnostiach, kde sú už založené, teda navštívime aj Vás. Vopred sa dohodneme, ako a kedy stretnutie uskutočníme. Vybrali sme piatky večer, možno po sv. omši alebo v sobotu, v nedeľu poobede, večer, ako to bude vyhovovať….. Stretnutie by bolo so všetkými členmi, ktorí budú mať záujem a budú môcť prísť, teda aj keď je viacej skupiniek vo farnosti alebo aj s filiálkou spolu! Kde sa dá stretnutie robíme hneď pri predstavovaní združenia.

Toto Združenie je ešte stále v začiatkoch tu na Slovensku, všetko sa pomaly a postupne vyvíja. Pozývame všetkých, ktorí by sa chceli viac zapojiť do Združenia, aby sa prihlásili ako aktívni členovia. Tí už prijímajú určité záväzky a zapájajú sa do aktivít v rámci ZZM. Častejšie by sa stretali na formačných a modlitbových spoločných stretnutiach, duchovných obnovách a mali by aj konkrétnu službu vo farnosti, podľa potreby a iné….. Bolo by dobré, keby sa aj v každej farnosti našiel niekto, kto by Panne Márii zasvätil svoj život aj takýmto spôsobom v ZZM!

Požehnaný každý deň po boku Panny Márie, veľa sily a trpezlivosti v každodenných povinnostiach, zdravie a radostné srdce v ktorom prebýva Boh. Veľa Božích milostí, osobných, duchovných zážitkov v prítomnosti Panny Márie, to Vám vyprosujeme!

Informácie nájdete aj na stránke: www.zzm.sk, www.vincentini.sk, pozri vincentská rodina a tam Združenie zázračnej medaily.

                                     
kontaktná osoba: sr. Gemma Blašková dkl,
                               Oravská 10, 949 01 Nitra,
                         sr.gemma.zzm@gmail.com , tel. 0910 842 255

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *