Naša eRko púť Levoča

30 aug

V skoré sobotné ráno 11. mája 2019 sme sa v Medzibrode postupne poschádzali všetci pútnici – hlavne tí detskí malí eRkári, aby sme sa vydali autobusom do Levoče na Mariánsku Horu. Posledná kontrola zúčastnených, každý zaujal svoje miesto a vyrážame…

Príchod do Levoče

Cesta prešla rýchlo a ani sme sa nenazdali, už nás vítali v Levoči animátori eRka, ktorí nám ukázali našu cestu. Pred putovaním na horu si každý z nás vypísal na kartičku pútnika úmysel, za ktorý chce obetovať svoju púť u Panny Márie.

Výstup na Mariánsku horu

Naša púť na vrch Mariánskej hory bola poprepletaná rôznymi úlohami, ktoré sme spoločnými silami hravo zvládli s mottom: Aj keď sme malí, veľa zmôžeme, zasadiť kúsok dobra do zeme.

Takto zdolávame spoločne rôzne úlohy

Našu pútnu cestičku sme spolu s ostatnými pútnikmi z iných farností označili aj názvami našich dedín Medzibrod, Hiadeľ, Ľubietová, Strelníky.

Takto sme to napísali 🙂

A tak pred slávnostnou svätou omšou, na ktorú sme sa veľmi tešili, sme si svoje skúsenosti a znalosti mohli overiť pri plnení rôznych úloh.

Aj tu🙂

a tiež aj tu 🙂 a inde

Po ich vyriešení sme na svoju pútnu kartičku získali zrnká , ktoré nám na konci vytvorili úplné heslo eRka 2019 – „Z malého zrnka strom“.

Tak a sme na Mariánskej hore 🙂

Po putovaní na Mariánsku horu sme odovzdali svoje pútnické dary, ktorými boli školské pomôcky pre žiakov spojenej školy sv. Klementa Hofbauera v Podolínci a pre žiakov zo spojenej školy internátnej Jána Vojtaššáka v Levoči.

Náš pán farár Martin Uhrík nás zaviedol aj do Baziliky Navštívenia Panny Márie, kde nám o histórii pútí na Mariánsku horu porozprával otec dekan Mons. František Dlugoš.

Mnohí z nás využili možnosť svätej spovede priamo na Mariánskej hore.
Naša detská eRko púť bola zakončená modlitbou svätého ruženca a slávnostnou svätou omšou , ktorú celebroval vdp. Viktor Pardeľ, spišský biskupský vikár pre katechézu a katolícke školstvo.

Naplnení požehnaním, s vďakou za krásny deň a stretnutie s mnohými ďalšími eRkármi sme sa pobrali k nášmu autobusu a domov, k našim rodičom.

Hm… pôjdeme aj na rok? Určite. Bolo super. Zavolajme aj druhých.

Ďakujeme za nádherné spoločné chvíle a požehnanie, ktoré sme dnes získali. Tešíme sa na ďalšiu detskú púť o rok a naše eRko stretnutia v Medzibrode, Hiadli a Ľubietovej.

Vaši detskí eRko pútnici z farnosti Medzibrod

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *