VEREJNÁ VÝZVA – o vypracovanie cenovej ponuky na reštaurátorské práce vitráž sv. Mikuláša ÚZPF-VSA č. 8/1 v r. k. kostole sv. Márie Magdalény v Ľubietovej ÚZPF 58/1 v rámci verejného obstarávania – III. etapa

3 aug

Vážený pán reštaurátor / reštaurátorka

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Medzibrod si Vás dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na reštaurovanie vitráží v r.k. kostole sv. Márie Magdalény v Ľubietovej č. ÚZPF 58/1 – III. etapa v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2021 číslo : MK – 2101/2021-423.

Ide o vitráž znázorňujúca motív Sv. Mikuláša (ÚZPF-VSA č.8/1). Výška vitrážového okna je 450 cm a šírka 80 cm. V prípade obhliadky sa môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0910 284 688.

Cenovú ponuku prosím zaslať v termíne do 17. 8. 2021

V modlitbe zjednotený

Mgr. et Mgr. art. Martin Uhrík, farský administrátor

Príloha:

  1. Rozhodnutie KPU BB-2018/18560-6/92692/GRE zo dňa 21. 11. 2018 
  2. Foto vitrážového okna s motívom Sv. Mikuláša (ÚZPF-VSA č.8/1) a označením jeho veľkosti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *