O nás – eRko Ľubietová

24 feb
Vítame vás v eRko Ľubietová! Sme partia dievčat a chlapcov, ktorí navštevujú väčšinou našu základnú školu v Ľubietovej. Tento školský rok je pre nás plný noviniek. Začali sme si spoločne prerábať našu staručkú faru a popri tom sme sa hneď v októbri zapojili aj do ... Read more »

Madona s Ježiškom z Ľubietovej – najstaršia zachovaná kultúrna pamiatka z roku 1380

20 jan
Nenahraditeľnou historickou hodnotou nášho kultúrneho dedičstva patrí stredoveké sochárstvo banských miest. Jednou s najstarších zachovaných pamiatok v Ľubietovej je drevená socha Madona s Ježiškom, ktorá pochádza z Rímskokatolíckeho kostola sv. Márie Magdalény v Ľubietovej a ako majetok tohto kostola ju v roku 1909 deponovali do múzea v Banskej ... Read more »