Madona s Ježiškom z Ľubietovej – najstaršia zachovaná kultúrna pamiatka z roku 1380

20 jan

Nenahraditeľnou historickou hodnotou nášho kultúrneho dedičstva patrí stredoveké sochárstvo banských miest. Jednou s najstarších zachovaných pamiatok v Ľubietovej je drevená socha Madona s Ježiškom, ktorá pochádza z Rímskokatolíckeho kostola sv. Márie Magdalény v Ľubietovej a ako majetok tohto kostola ju v roku 1909 deponovali do múzea v Banskej Bystrici, terajšie Stredoslovenské múzeum, kde je vystavená. Jej vznik sa datuje pred a okolo roku 1380. Gotická drevená plastika je z lipového dreva s podstavcom, vysoká 115 cm a široká 31 cm. Madona drží na pravej ruke nahé dieťa, ťažisko postavy je presunuté na ľavú nohu a postava je podľa toho silne preklenutá. Zachovala sa značná časť pôvodnej polychrómie – rúcho je drapované do nepravidelných lámaných záhybov. Plášť je striebristý s hnedožltou lazúrou, modrá podšívka, spodné rúcho červené, rúška dieťaťa biela a sokel červenohnedý. Madona má na hlave korunu, pravá ruka dieťaťa a ľavá ruka Márie je odlomená. Socha je rezaná z jedného bloku dreva so soklom zdobeným štvorlistami. Rôzni autori Wágner 1948, Homola 1956, Glatz 1968 pripisujú podľa kompozície figúry, typu tváre a tela, spôsobu rezby vlasov a rúcha Madony a dieťaťa, či formy podstavca, ako autorské dielo Majstra levočských 12 apoštolov, čo predstavuje rok vzniku sochy okolo 1380. Majster levočských apoštolov bezprostredne poznal staršie spišské rezbárstvo. Rezbársky sloh levočského majstra 12-tich apoštolov a Madony s Ježiškom bol rozhodujúcim impulzom pre vývoj spišského sochárstva okolo roku 1400 a začiatku 15-teho storočia. Ovplyvnil aj ďalších rezbárskych majstrov, napríklad majstra Madony s Lomničky. Vo svojich dielach nadviazal a rozvíjal plastickejšie línie levočskej dielne. Prehnutie trupu Madony z Lomničky, sv. Márie Magdalény z Danišoviec a utváranie drapérie pod hruďou má svoje korene v Madone z Ľubietovej.

Socha Madony z Ľubietovej dokladá bezprostredné spišsko-levočské kontakty s banskými mestami stredného Slovenska v 14-tom storočí. Socha ako zákazkový import potvrdzuje aj iné, najmä obchodné a remeselné vzťahy.

V súčasnej dobe môžete Madonu s Ježiškom z Ľubietovej vidieť vystavenú v expozícii Stredoslovenského múzea Banská Bystrica v priestoroch Matejovho domu. (DZ)

/Informácie boli čerpané z Vlastivedného zborníka Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Stredné Slovensko č. 2/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *