História vzniku „Zázračnej medaily“

20 jan

Dňa 18. 7. 1830 sa zjavila Panna Mária svätej Kataríne Labouré, dcére kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, počas seminára v Paríži na Rue du Bac. Hovorila s ňou asi 2 hodiny. 27.11. sa ukázala znovu. Svätá Panna mala biele rúcho, doružova žiariace, stála na zemeguli, pod nohami sa jej zvíjal had. V rukách držala menšiu zemeguľu, ktorú, ako sa zdalo, obetovala Pánu Bohu a hovorila: „Guľa, ktorú vidíš, predstavuje celý svet a každého človeka osobitne.“ Drahokamy na prsteňoch jej rúk vyžarovali lúče. Presvätá Panna povedala: „Lúče znázorňujú milosti, ktoré vylievam na všetkých, čo ma o ne prosia; drahokamy, ktoré nevysielajú lúče, predstavujú milosti, o ktoré ma ľudia neprosia.“

Okolo Panny Márie sa utvoril oválny nápis: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ Zároveň počula sestra hlas: „Podľa tohto daj raziť medailu. Osoby, čo ju budú nosiť, dosiahnu veľké milosti. Prehojné milosti dostanú tí, ktorí ju budú nosiť s dôverou.“

Obraz sa obrátil a sestra Katarína videla druhú stranu medaile: v prostriedku písmeno „M“, nad ním kríž na priečnom tráme. Dolu Srdce Ježišovo, ovinuté tŕním a Máriino, prebodnuté mečom. Okolo 12 hviezd.

O 2 roky neskôr s povolením parížskeho arcibiskupa de Quélena začali raziť medaile. Nedá sa povedať pár slovami, koľko milostí sprostredkovala Panna Mária pre tých, ktorí nosili medailu Nepoškvrneného Počatia. Ľudia samotnú medailu nazvali „Zázračná medaila“. Nečakané uzdravenia, ochrana v nebezpečenstve tela i duše, nápadné obrátenia dokazujú, že Mária dodržala slovo.

Sestra Katarína strávila celý život v službe starým a postihnutým ľuďom v útulku v Enghiene v Paríži. Slúži jej ku cti, že žiaden zo starých ľudí, ktorým ona slúžila a ktorí túto „Zázračnú medailu“ s dôverou v pomoc Panny Márie nosili, nezomrel bez sviatosti zmierenia. Čo s dôverou môžeme pripísať mocnému príhovoru Nepoškvrnenej Panne Márii.

Panna Mária sľúbila, že vyprosí u Boha milosti, potrebné ku spáse všetkým, čo budú medailu nosiť a denne sa modliť: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sak tebe utiekame“. Nosiť „Zázračnú medailu“ znamená zveriť s dôverou svoj život i smrť do ochrany Nepoškvrnenej Panny Márie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *