Kostol sv. Jána Nepomuckého v Medzibrode – história

22 jan

 Rímskokatolícky farský kostol nachádzajúci sa v obci Medzibrod je zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému, ktorý sa stal patrónom celej farnosti. Bol postavený medzibrodskými veriacimi v roku 1790 zo skál na náklady Kráľovskej komory a veriacich z Medzibrodu. Požehnaný bol 16. mája v roku 1791 pravdepodobne miestnym kaplánom Imrichom Strnovským. Samotný farský kostol je postavený v rokokovom slohu. Dlhý je 25 m, široký 9,50 m a vysoký je 7 m. Veža, ktorá je vstavaná do kostola je zakončená dvojcibuľovou strechou, ktorá bola tak ako aj celá strecha kostola pôvodne pokrytá dreveným šindľom. Svätyňa kostola, ktorá je orientovaná na východ je obdĺžnikového tvaru zakončená oválnou stenou. Pôvodne s oknom, ktoré je v súčastnosti zamurované. Loď obdĺžnikového tvaru je zaklenutá pruskou klenbou pričom je predelená nosnými pásmi. Sakristia kostola bola pristavená k prednej časti presbytéria a neskôr z praktických dôvodov bola ku vchodu kostola pristavená ešte drevená predsieň.

Kostol mal pôvodne dva oltáre: hlavný so sochou sv. Jána Nepomuckého a vedľajší so sochou Lurdskej Panny Márie, ktorý sa nachádzal po pravej strane hlavného oltára. Na opačnej ľavej strane hlavného oltára stála drevená kazateľnica a pod ňou krstiteľnica. Po bočných stenách lode kostola sa nachádza 14 zastavení krížovej cesty a drevené sochy sv. Antona Paduánskeho a Sedembolestnej Panny Márie. V súčastnosti po zrušení kazateľnice bola na jej mieste osadená drevená socha sv. Jozefa a na mieste zrušeného bočného oltára boli osadené pôvodné drevené sochy z pôvodného bočného oltára a to Lurdská Panna Mária a sv. Bernadeta. V roku 1932 bola svätyňa kostola až po triumfálny oblúk vymaľovaná akad. maliarom majstrom Hanuľom.

V roku 1938 kostol zasiahol veľký požiar, ktorý zničil drevenú predsieň kostola a celú šindľovú strechu kostola, veže aj sakristie. Obnovu kostola veriaci z Medzibrodu zvládli vo veľmi krátkom čase. Strechu kostola, veže aj sakristie urobili nanovo a pokryli ju plechom. Pred vstupom do kostola postavili novú murovanú predsieň. Už v roku 1939 maliar Schram z Banskej Štiavnice vymaľoval celú loď kostola a jeho klenbu. Maľby akademického majstra Hanuľu v presbytériu kostola neboli požiarom zničené a zostali zachované.

V roku 1941 bol starý hlavný oltár nahradený novým oltárom, ktorý z milodarov a ofier medzibrodských veriacich a iných sponzorov postavili Jozef Weiss, Ľ Kanka, a spol. v Banskej Štiavnici. Je 6 m vysoký a 3 m široký. Socha zo starého oltára Božské srdce Ježišovo a socha sv. Jána Nepomuckého boli inštalované do nového oltára a k nim boli vyrobené aj nové sochy a to socha Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Najsv. Trojica a dvaja anjeli. Nový oltár bol slávnostne požehnaný 18. 5. 1941 pri 150 výročí založenia farnosti Mons. Jánom Javorkom, rektorom kňazského seminára v Banskej Bastrici a hlavného diecézneho školského dozorcu za účasti nového duchovného Jána Kahaya, ktorý bol za asistencie vdp. Joezefa Tekkela a 4 kňazov miestneho dekanátu za účasti občanov Medzibrodu inštalovaný. Na slávnosti sa vtedy zúčastnil aj vtedajší medzibrodský rodák so svojou manželkou Dr. Martin Sokol vtedajší predseda slovenského snemu a dobrodinec farského kostola v Medzibrode.

V roku 1994 boli pôvodné lavice kostola vymenené za nové. Betónová dlažba pod týmito lavicami bola vymenená za novú.

Pri požiari kostola boli zničené aj pôvodné okná kostola, ktoré boli nahradené sklobetónovými tvárnicami. Keďže boli veľmi škaredé vďaka vdp. Martinovi Čabákovi, medzibrodskému farárovi (2007-2012) sa ich podarilo nahradiť novými vitrážovými oknami, ktoré pre kostol vyrobil umelec Ladislav Cserba v rokoch 2008-2009. Vitrážových okien je osem.

1.Sv. Ján Nepomucký, patrón našej farnosti – s textom: „Sv. Ján Nepomucký chráň túto farnosť“

2.Pán Ježiš – Dobrý Pastier – s textom: „Milujem vás, robte pokánie“

3.Sv. Rodina – s textom „Sv. Rodina, ochraňuj naše rodiny“

4.Sv. Otec Ján Pavol II . – s textom: „Sv. Otec, Ján Pavol, pros za náš národ“

5.Bl. Zdenka Schelingová – s textom: „Bl. Zdenka, vypros nám vernosť“

6.Pán Ježiš – priateľ dietok – s textom: „Nebojte sa prijať dietky“

7.Sv. Martin z Tours – s textom: Sv. Martin, ochraňuj biednych“

8.Sv. Cyril a Metod – s textom: „Sv. Cyril a Metod, orodujte sa nás“

V roku 2009 boli následne vnútorné steny kostola okrem klenby lode, klenby presbytéria, triumfálneho oblúku a maľby zmŕtvychvstalého Ježiša nad vstupom do sakristie, nanovo vymaľované.

Vzadu v lodi kostola sa ešte nachádza organový chór, ktorý je postavený stojí na vežových pilieroch. Chór je rozdelený na dve časti, ktoré predeľuje hracia skriňa organu. V zadnej časti chóra sa nachádza okrem priestoru pre veriacich aj vstup do veže kostola v ktorej sa nachádzajú mechanické vežové hodiny a tri zvony, ktoré boli v roku 1990 elektrifikované. Organ nachádzajúci sa na chóre v roku 1956 prešiel veľkou prestavbou v rámci, ktorej bol nožný systém ťahania

mechov doplnený o elektrický ventilátor, ktorý nahradil manuálne ťahanie mechov, ktoré je v súčastnosti plne funkčné a v prípade výpadku elektrickej energie sa zvykne aj použiť. V roku 2008 bola na ňom uskutočnená generálna oprava, ktorú realizoval organár z Prievidze Peter Masarik.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *