História vzniku eRka vo farnosti Medzibrod

24 feb

V polovici roku 2012 v našej farnosti vznikla túžba vytvoriť aktívne spoločenstvo detí a tak cez evanjelizáciu prispieť aspoň malou troškou k ich duchovnému rastu a dozrievaniu v zrelých kresťanov schopných budovať Božie kráľovstvo už tu na zemi. Z jednej miestnosti na fare vznikla miestnosť na stretká. Vďaka veľkej Božej pomoci sa nám podarilo zohnať všetko, čo do nej bolo treba: od nábytku, koberca, stoličiek, výkresov, farbičiek, nožničiek a pod. Pomohli nám Bohu známi farníci. Tí nám pre začiatok darovali aj čaje, keksy i sirupy. Keď boli tieto základy ako tak zabezpečené, začali sme oficiálne organizovať prvé stretká. Dobrovoľníkov tvorili rodičia, farníci ako i mládež, ktorí sa stali neskôr animátormi či už na stretkách, alebo len jednorázovo na táboroch, čo bolo veľkou pomocou. Pán Boh ich za to odmeň. Čas stretka sme ohraničili na hodinku a pol. Začali sme modlitbou, pokračovali rôznymi príbehmi z evanjelia, deti maľovali, alebo vytvárali svoje dielka, či už na rôzne sviatky svätcov, alebo nadväzovali na evanjelium, ktoré sme si vysvetľovali. Spievali sme a zabávali formou ukazovačiek. Hrali hry. Stretko sme ukončili ako inak, oslavou nášho Pána, na večernej svätej omši. Rok sme ukončili nácvikom jasličkovej pobožnosti, ktorú deti predviedli v kostole po svätej omši na slávnosť Narodenia Pána. Podarilo sa nám ísť aj na výlet a to na Čiernohronskú železničku, alebo v zimnom období sme išli do kina. Peniaze na tieto účely sme získali rôzne. Či už predajom našich diel, vo veľkonočnom alebo vianočnom období, alebo výrobou adventných vencov, ktoré spolu s deťmi vyrábali aj ich rodičia.

Začiatkom roku 2013 sme sa oficiálne zapísali do eRka. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera. Začali sme etapu, kde nám pomáhali vedúci strediska eRka so sídlom v Bratislave. Svojimi nápadmi, skúsenosťami nás stále viac motivovali a motivujú dodnes.

Vďaka eRku a iným organizáciam, dobrovoľníkom, milodarcom sme zorganizovali náš prvý tábor v obci Močiar. Celý tábor bol vedení programom „Správa vo fľaši“ a deti sa ocitli ako stroskotanci na pustom ostrove. Denne plnili úlohy spolu s animátormi. Bývali sme na fare uprostred krásneho prostredia. Týždeň modlitby, hier, šantenia, ale aj oslavy Pána, bol tou najkrajšou odmenou pre deti za celoročné vytrvalé a radostné svedectvá viery a to nielen v kruhu spoločenstva eRko. 

Rok sme ukončili jasličkovou pobožnosťou a zúčastnili sa koledovania Dobrej noviny, aby sme pomohli našim kamarátom v Etiópii,v Keni, v Južnom Sudáne,v Kamerune, v Rwande a Ugande. Predvianočné stretká sme venovali i deťom z týchto oblastí, aby naše deti pochopili význam a obetu pomoci. Dobrej Novine sa venujeme každý rok a aj takouto obetou sa učíme pomáhať. Pomáhali sme i deťom u nás. Napr. zbieraním vrchnáčikov z pet fliaš.

V roku 2014 sme sa spolu s deťmi spoločenstva eRko v Čiernom Balogu prvýkrát zúčastnili detskej púte v Rajeckej Lesnej. Svoje stretká sme obohatili i o športové hry a  vznikol i detský spevokol, ktorý sprevádzal sväté omše za účasti detí. Toto leto sme absolvovali eRko tábor v Kokave nad Rimavicou. Tento tábor bol obohatený o program „filmovania“ Každý deň sme sa ocitli v inej rozprávke, kde deti buď tvorili, hrali, alebo dopĺňali spolu s animátormi rôzne rozprávky. Od Mrázika, Shreka až po piráta z Karibiku. Deti mali dni spestrené aj bazénom, nachádzajúcim sa v objekte, vozením na koníkoch či strieľaním z luku i vzduchovky. Deň sme vždy začínali a končili modlitbou a mali sme aj sv. omše. Učili sme sa, že i napriek nabitému programu, čas na Pána Boha sa vždy nájde.

Ďalší rok 2015 v našom spoločenstve eRko začínal naberať na obrátkach. V niektorý týždeň sme sa stretávali i 2x do týždňa. Učili sa modlitbu svätého ruženca. Boli sme si opekať špekačky, navštívili kino, alebo si premietali na fare. Niektoré deti sa odvážili a na svätej omši za účasti detí začali čítať 1. čítanie a prosby veriacich a tým sa pomaly priúčali na povolanie lektora. Pre letný eRko tábor sme si vybrali Počúvadielske jazero. Tábor sa nazýval „Detektívna akadémia“ a my sme sa stali na týždeň detektívmi. Každý oddiel bol pomenovaný názvom nejakého detektíva. Pátrali sme, súťažili, ale i plávali, pestovali sme turistiku, navštívili sme deti ZŠ v Štiavnických Baniach, kde nám predviedli sokoliarstvo, ukázali svoje vtáčiky, zvieratká i záhradky. Toto všetko sme zažili po boku nášho najlepšieho kamaráta Ježiša Krista. Rok sme ukončili ako vždy jasličkovou pobožnosťou a koledovaním Dobrej Noviny.

Vaša Slávka Lenčová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *