Pozvanie k zasväteniu sa Škapuliarskej Panne Márii a pár slov o karmelitánskom škapuliari

20 jan

Drahí veriaci.

V nedeľu 29. januára 2023 navštívia našu farnosť bratia Bosí karmelitáni z Banskej bystrice a Starých Hôr. Pri sv. omšiach o 8,00 hod. v Medzibrode, o 9,30 hod. v Hiadli a o 11,00 hod. v Ľubietovej porozprávajú o svojej spiritualite, apoštoláte a o karmelitánskom škapuliari.
Tento škapuliar budete môcť prijať priamo z rúk karmelitánov po každej sv. omši.

Všetkých vás srdečne aj s pátrami karmelitánmi pozývam.

Váš o. Martin Uhrík, farár

A teraz pár slov o karmelitánskom  škapuliari…

  • pozostáva z dvoch kusov tmavohnedej látky, spojených dvoma stužkami alebo povrázkami
  • je to zmenšená najdôležitejšia časť rehoľného rúcha (habitu), ktorý na sebe nosia karmelitánski rehoľníci a mníšky
  • v duchovnom význame je rúchom Panny Márie, do ktorého ona sama rukami kňaza prioblieka tých, ktorí sa jej túžia odovzdať
  • je vonkajším znakom, ktorý nám neustále pripomína o našom zasvätení sa Božej Matke, a zároveň o jej neustálej prítomnosti a pomoci v našom živote

Prijatie škapuliara preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel prebieha podľa obradu schváleného Svätou stolicou. Najdôležitejšou časťou je požehnanie škapuliara a jeho vloženie na veriaceho, ktoré vykonáva kňaz alebo diakon.

Po prijatí škapuliara v tejto tradičnej forme si ho veriaci môže zameniť za karmelitánsky medailón, s Božským Srdcom na jednej a Pannou Máriou Škapuliarskou na druhej strane. Medaila i škapuliar sa môžu zamieňať ľubovoľne a nie je potrebné nové posvätenie.

Kto prijíma karmelitánsky škapuliar, dostáva duchovnú účasť v spoločenstve celej rodiny karmelitánskeho rádu. Okrem toho sa škapuliar stáva malým znakom veľkého karmelitánskeho ideálu: intímneho spojenia s Bohom skrze Máriu a priateľstva medzi učeníkmi.

Hlavné milosti, spojené s  úctou a nosením

karmelitánskeho škapuliara:

– ochrana Panny Márie pred večným zatratením

– vyslobodenie z očistca v prvú sobotu po smrti

– ochrana Panny Márie po celý život a v hodine smrti

– duchovné spojenie s karmelitánskou rodinou a účasť na jej duchovných dobrách

Základné záväzky, spojené s  úctou a nosením

karmelitánskeho škapuliara:

– obnovené úsilie nasledovať Pána Ježiša s pomocou Panny Márie

– stále nosenie škapuliara (s výnimkou niektorých situácií)

– zápis do knihy tých, čo prijali škapuliar

– každodenná modlitba (napr. Pod Tvoju ochranu)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *