FARSKÉ OZNAMY na Štvrtú nedeľu v Cezročnom období

28 jan

Liturgický kalendár

Utorok Sv. Jána Bosca, kňaza Spomienka
Štvrtok Obetovanie Pána Sviatok
NEDEĽA Piata nedeľa v Cezročnom období

Úmysly sv. omší

Medzibrod

Po    30. január     17,00   na úmysel ordinára

Ut  31. január     17,00   Prosba za misionárov, duchovné povolania, za duše v očistci a za + rodinu Haviarovú a Gregorovú (Záhumnie 11)

Pi      3. február     17,00   + rodina Bacúrová a Haviarová (Zá

So    4. február     17,00   + Miloš Kulfas, mesačná

Ne     5. február       8,00   za farníkov

Hiadeľ

Št     2. február      17,00   + Eva Gazdíková, ročná

Ne   5. február         9,30   + rodičia, starí rodičia a rodina Spišiaková (č.117)

Ľubietová

St      1. február     17,00   + rodičia Benčoví

Ne    5. február      11,00   + Mária a Ján Rizmanoví

Bežné oznamy

  • V štvrtok 2. 2. 2023 na sviatok Obetovania Pána o 17,00 hod. sa pri svätej omši v Hiadli, na ktorú vás všetkých srdečne pozývam budú žehnať hromničné sviece. Prosím veriacich z Medzibrodu a Ľubietovej, ktorí by chceli si dať požehnať sviece, aby ich v Medzibrode do utorka a v Ľubietovej do stredy večera priniesli pani kostolníčkam v jednotlivých kostoloch. Tieto sviece si od nich po sv. omšiach vezmem, pri sv. omši v Hiadli ich požehnám a prinesiem ich požehnané na späť.
  • V prvý štvrtok mesiaca február máme deň modlitieb za duchovné povolania. Prosím spomeňte si v modlitbe aj na tento úmysel.
  • V piatok 3. 2. 2023 o 15,00 hod. pozývam prvoprijímajúce deti o 15,00 hod. na prvú katechézu do farského kostola sv. Jána Nepomuckého v Medzibrode.
  • V piatok 3. 2. 2023 na spomienku sv. Blažeja o 17,00 hod. budem pri sv. omši v Medzibrode na ktorú vás všetkých srdečne pozývam, udeľovať požehnanie hrdla.
  • spoveď k 1. piatku: MB. – Po. Ut hodinu pred sv. omšou a v Pi od 15,30 do 16,45 hod., Ľ – St. o 16,00 hod., H.Št. o 15,30 hod.
  • Zaopatrovanie chorých: Ľ. – Str. o 8,00 hod.; Strel. – Str. o 9,00 hod.; Hospic. – Str o 10,00 hod.; MB – Št. o 8,00 hod.; H – Št. o  14,00 hod..
  • Animátori z eRka pozývajú všetky detí na stretnutie v piatok o 15,30 hod. vo fare v Medzibrode.
  • Touto cestou chcem poďakovať bratom karmelitánom z Banskej Bystrici-Kalvárie a Starých Hôr za ich službu, priblíženie karmelitánskej spirituality a karmelitánskeho škapuliara a spoločenstvo, ktoré sme s nimi mohli vytvoriť pri Pánovom oltári.

Martin Uhrík, farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *