História farnosti Medzibrod

5 jan

Medzibrod – z histórie

Obec Medzibrod sa nachádzala východne od mesta Banská Bystrica, na pravom brehu rieky Hron. Chotár obce patrí do regiónu Horehronia. Od východu ho ohraničuje svätoondrejský (brusniansky) a od západu hiadlovský chotár. Samotnú obec zo severu obklopujú výbežky Nízkych Tatier, od juhu hory Slovenského Rudohoria, z južnej a východnej strany kde si Hron razil cestu sú to mierne pahorky a oráčiny. Názov obce vznikol podľa toho, že obec sa nachádzala medzi dvoma brodmi rieky Hron. Jej pôvodný názov bol Medzibrodie nad Hronom. Neskôr 15.4. 1923 úradné noviny Zvolenskej župy č. 8 uvádzajú, že názov obce sa mení na Medzibrod. Obyvatelia tejto obce sa prevažne zaoberali poľnohospodárstvom, jarmočným a podomovým obchodom. Za feudalizmu patrila k ľupčianskemu panstvu. V 18. storočí bola súčasťou svätoondrejského notáriátu, ktorý patril do Zvolenskej župy. V minulosti v katastrálnom území obce Medzibrod fungovalo aj baníctvo, keďže sa tu nachádzala antimónová ruda.

Farnosť – z histórie

Farnosť Medzibrod vznikla z vôle Božieho ľudu. Včase keď Jozef II. vydal dekrét o zriaďovaní nových cintorínov a takýto cintorín bol zriadený i v Medzibrode (prvá bola pochovaná na vydaj súca dievka Dorota Kopčová), veriaci obyvatelia obce keď už mali zriadení cintorín, požiadali v tom čase biskupa, aby im povolil na tomto cintoríne postaviť kaplnku. Biskup to nedovolil ale žiadal, aby sa postavil v obci kostol a to na inom pozemku. Z toho sa zrodila aj nová farnosť, hoci cirkevný výbor farnosti sv. Ondreja, kam obec Medzibrod ako filiálka patrila na svojom zasadnutí v roku 1783 nemal potrebu žiadať o odčlenenie obce Medzibrod od farnosti Sv. Ondrej nepovažoval to za potrebné. O čo však žiadali , bolo zriadenie kaplánskej stanice vo Sv. Ondreji s tým, aby kaplán pomáhal farárovi spravovať farnosť aj jej priľahlé filiálky. V roku 1788 bol poslaný do obce Medzibrod miestny kaplán, ktorý ešte podliehal pod farára farnosti sv. Ondrej. Samostatná farnosť Medzibrod bola zriadená až v r. 1801. Nad farským kostolom sv. Jána Nepomuckého bolo najprv patronátne právo kráľovské, ktoré vykonávalo domínium ľupčianskeho panstva neskôr po vzniku prvej Československej republiky tento patronát zanikol.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *