Kostol sv. Františka Assiského v Hiadli – história

10 jan

Rímskokatolícky kostol sv. Františka v Hiadli aj keď bol postavený len nedávno má svoju zaujímavú históriu, ktorá sa začína písať po II. svetovej vojne, kedy začali vznikať prvé snahy postaviť nový kostol v Hiadli, k čomu sa urobili aj prvé kroky, kedy farnosť Moštenica, do ktorej patrila dedinka Hiadeľ ako filiálka, zakúpila pre stavbu kostola nový pozemok a pripravila spolu s veriacimi z Hiadla aj projektovú dokumentáciu. Žiaľ doba po II. svetovej vojne, ktorá bola poznačená silnou ateizáciou, bola stavbe nového kostola v Hiadli veľmi nepriaznivá. A tak veriaci z Hiadla i naďalej merali dlhú 4 km cestu pešo cez kopec v priaznivom i v nepriaznivom počasí do farského kostola Povýšenia sv. Kríža v Moštenici, aby sa mohli zúčastniť slávenie sv. omše, prijímať sviatosti a nechať sa povzbudiť Božím slovom. Aj keď vo svojej dedinke mali postavenú malú kaplnku sv. Františka Assiského kde sa na veľké sviatky slávila sv. omša, ktorú celebrovali kňazi z Moštenice, táto kaplnka bola veľmi malá a nestačila k tomu, aby sa do nej všetci zmestili a tak veriaci počas sv. omši obyčajne stávali pred kaplnkou.

Túžba postaviť kostol v Hiadli znova vzrástla vďaka Mons. Františkovi Očenášovi vtedajšiemu moštenickému farárovi, ktorý dal k stavbe kostola nový podnet, vidiac, že z pastoračného hľadiska pre dobro veriacich je to veľmi potrebné. Keďže postaviť kostol na pôvodne kúpenom pozemku sa realizovať nedalo, pre stavbu kostola sa v obci hľadalo iné vhodné miesto, ktoré sa aj našlo a nový pozemok pre stavbu kostola znova farnosť kúpila aj za pomoci farnosti Banská Bystrica – mesto, ktorá ešte donedávna väčšiu časť pozemku pod kostolom vlastnila a ktorý farnosti Medzibrod darovala. Išlo o pozemky v tesnej blízkosti Obecného úradu v Hiadli a kaplnky sv. Františka Assiského. Základný kameň kostola bol požehnaný pápežom sv. Jánom Pavlom II 22. 4. 1990 pri svojej prvej apoštolskej návšteve Československa v Bratislave. Projektovú dokumentáciu už novú (nie starú pôvodnú) vypracovali Ing. arch. Igor Snoha a Ing. Ján Kútik. V tom čase došlo aj k zmenám usporiadaní farnosti a posledný farár farnosti Moštenica vdp. Štefan Gálik, ktorý sa stal dušou celej stavby kostola, po zrušení farnosti Moštenica, ktorá sa stala filiálkou farnosti Slovenská Ľupča, sa stáva farárom farnosti Medzibrod, do ktorej bola obec Hiadeľ v členená ako filiálka. A tak všetky prípravy a realizovanie stavby kostola pokračujú a myšlienka mať v Hiadli kostol sa stáva skutočnosťou. Prvé výkopové práce začali 17. 5. 1991. Medzi tým v novembri v roku 1991 prichádza do farnosti Medzibrod nový farár vdp. Jozef Kaniansky, ktorý v prácach na kostole pokračuje. Počas stavebnej činnosti však vo februári v roku 1992 vďaka veľmi nepriaznivému počasiu, veľký víchor zničil krov strechy a škoda bola veľmi veľká. Veriacich z Hiadla to neodradilo. Na základe projektovej dokumentácie Doc. Ing Jozefa Bašistu CSc. urobili novú strechu z betónovou krytinou a postavili 26 metrov vysokú vežu kostola, ktorej strechu pokryli medeným plechom. Samotné práce sa ukončili vonkajšími omietkami. V roku 1993 sa realizovali vnútorné inštalácie, drevený obklad, vnútorné omietky. V roku 1994 práce v interiéri pokračujú. Realizuje sa nové liturgické zariadenie kostola, ktoré navrhol Ing. arch. Roman Turčan. Realizáciu zabezpečovali firma Kráľ stolárske výrobky a firma Morus kamenárske práce. V roku 1995 bola zakúpená krížová cesta od umeleckej výtvarníčky Oľgy Novotnej z Bratislavy. Lavice z červeného smreka vyrobila firma Stoltes Polomka podľa návrhu Ing. arch Vladimíra Záborského. Liturgické zariadenie je vyrobené z carrarského mramoru v kombinácii s borovicovým drevom a kovovými prvkami s mozadznou povrchovou úpravou. Aj keď prvá sv. omša v novopostavenom kostole sa slúžila o polnoci na slávnosť Božieho narodenia v roku 1994. V novom roku 1995 práce na kostole ešte pokračovali. Z vonkajšej strany kostola bol urobený čadičový obklad, pokračovali práce aj na prístavbe kostola v ktorej sa okrem sakristie nachádzajú aj pastoračné priestory. Tie sa priebežne dokončujú aj v súčastnosti vďaka čomu ich veriacimi z Hiadla už začali využívať. Dokončila sa úprava okolia kostola a maľba v interiéry kostola – Výjav zo života sv. Františka Assiského nad oltárom, ktorý namaľoval pán Ľudovít Blaho. Zvony do nového kostola vyrobila firma pána Jozefa Tkadleca z Halenkova. Prvý zvon 245 kg je zasvätený vierozvestcom sv. Cyrilovi a Metodovi a druhý menší 120 kg patrónke Slovenska Sedembolestnej Panne Márii. Do realizácii kostola v Hiadli bola zapojená celá obec Hiadeľ. Veľkou pomocou a hlavne oporou pre kňazov farnosti pri realizácii stavby kostola bola pani Ing. Eva Kútiková, ktorá vykonala veľmi veľa mravenčej a potrebnej práce. Stavba kostola bola realizovaná vďaka mnohým milodarom veriacich z Hiadla, Obecného úradu v Hiadli, mnohých Bohu známych z iných fa.rností (išlo o dve zbierky v rokoch 1992 a 1994), otca biskupa Mons. Rudolfa Baláža, kňazov Františka Szaba, Štefana Galika, pani Márii Kaliskej, Kirche in Not Konigstein, zbierky SRN, ktorú realizoval vdp. Jozef Kaniansky a iných milodarov. Kapacita kostola sv. Františka Assiského v Hiadli je 400 osôb z toho na sedenie cca 280. Samotná konsekrácia kostola, ktorú vykonal Mons. Rudoil Baláž vtedajší Banskobystrický diecézny biskup sa uskutočnila 8. októbra v roku 1995 v čase keď vo farnosti Medzibrod už pôsobil nový farár vdp. František Havlík a za ktorého pôsobenia sa dokončila celá stavba kostola okrem pastoračných priestorov, ktoré sa nachádzajú v prístavbe kostola na prízemí. Tie pomaly začali dostávať finálnu podobu vďaka medzibrodskému farárovi vdp. Martinovi Čabákovi, ktorý tu pôsobil v rokoch 2005 – 2012 a ktorý ich aj dokončil. V súčastnosti interiér týchto priestorov postupne veriaci z Hiadla zariaďujú. Koncom roku 2016 sa ešte na čas rozbehli stavebné práce počas, ktorých sa v prístavbe kostola dokončili dve miestnosti vedľa sakristie a nad sakristiou, ktoré čakajú na svoje interiérové zariadenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *