FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období

9 sep

Liturgický kalendár

Utorok Najsvätejšieho mena Mária Ľubovoľná spomienka
Streda Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Štvrtok Povýšenie Svätého Kríža Sviatok
Piatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, Slávnosť
NEDEĽA Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Úmysly sv. omší

Medzibrod

Po  11. september  18,00   + Martin Čabák, kňaz

Ut  12. september   6,30    +Zlatica Strmeňová

St    13. september  18,00   + Mária Samuelčíková, jej rodičia a bratia (Niva 4)

Pi     15. september   8,00    za farníkov

So   16. september 18,00    + Fabián Haviar a rodina Baďúrová (Za Mlynom 38)

Ne   17. september   8,00    za farníkov

Hiadeľ

Št    14. september  18,00   + rodina Lučatincová (č. 143 B)

Ne  17. september   9,30    Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Chomičovú, Gallovú a Sedliakovú (č.165 B)

Ľubietová

Št    14. september 17,00    + Mikuláš a Jolana Slobodníková a syn Stanislav

Ne  17. september 11,00    + rodičia Július a Mária, brat Július a manžel Štefan

Bežné oznamy

  • Na budúcu nedeľu máme oferu na náš kostol. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
  • RKC, farnosť Slovenská Ľupča pozýva veriacich v nedeľu 17. 9. 2023 o 10,30 hod. do kostola Povýšenia sv. Kríža na slávnostnú sv. omšu pri príležitosti slávenia patrocínia kostola v Moštenici. Samotné slávenie začne o 9,45 hod modlitbou krížovej cesty.
  • S nádejou na vzkriesenie a s vierou vo večný život si Vám dovoľujem oznámiť, že dnes 9. septembra 2023, pred piatou hodinou rannou, nás po dlhotrvajúcej chorobe a utrpení posledných dní predišiel do domu nebeského Otca náš spolubrat Martin Čabák. Otec Martin odišiel na večnosť v 87. roku života a v 64. roku kňazstva.

Pohrebnú svätú omšu za zosnulého otca Martina bude celebrovať otec biskup Mons. Marián Chovanec v utorok, dňa 12. septembra o 11.00 hod. v Kostole nanebovzatia Panny Márie vo farnosti Banská Bystrica – mesto. Jeho telesné ostatky potom uložíme podľa obradov Rímskokatolíckej cirkvi na cintoríne v Pitelovej o 14.00 hod. popoludní.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji!

Martin Uhrík, farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *