VEREJNÁ VÝZVA – o vypracovanie cenovej ponuky na reštaurátorské práce kamennej sochy sv. Jána Nepomuckého ÚZPF 4978/1 z kaplnky Sv. Jána Nepomuckého v Ľubietovej v rámci verejného obstarávania

8 júl

Vážený pán  reštaurátor / pani reštaurátorka

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Medzibrod si Vás dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na reštaurátorské práce kamennej sochy Sv. Jána Nepomuckého, ÚZPF 4978/1, z kaplnky Sv. Jána Nepomuckého v Ľubietovej III. etapa prác v zmysle zmluvy z o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 číslo : MK-5430/2019-423.

Ide o tieto práce:

Socha sv. Jána Nepomuckého s anjelom

  • plastické scelenie, upevnenie uvoľnených častí, lepenie, špárovanie, tmelenie, domodelovanie chýbajúcich častí

Oltárna architektúra – predela, menza

  • plastické scelenie kamennej hmoty – lepenie, tmelenie, špárovanie, osadenie odlomených váz, domodelovanie chýbajúcich častí.

Obhliadku predmetnej NKP si dohodnite telefonicky s administrátorom farnosti Medzibrod, Martinom Uhríkom – t. č.  0910 284 688. Na požiadanie, Vám pri obhliadke poskytneme k nahliadnutiu aj dokumentáciu: Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie Ľubietová – socha Sv. Jána Nepomuckého.

Cenovú ponuku prosím zaslať v termíne do 21. 07. 2020

V modlitbe zjednotený

Mgr. et Mgr. art. Martin Uhrík

farský administrátor

Prílohy:

  • kópia rozhodnutia KPUBB-2014/13495-4/84390/KAJ zo dňa 22.12.2014

Rozhodnutie socha KPUBB_201413495_4_84390_KAJ

  • kópia rozhodnutia KPUBB-2018/18561-6/92694/GRE zo dňa 21.11.2018

Rozhodnutie socha KPUBB_201818561_6_92694_GRE

  • foto – socha sv. Jána Nepomuckého NKP UZPF 4978/1

Plastické scelenie (celkový záber)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *