FARSKÉ OZNAMY na Slávnosť Narodenia Pána

24 dec

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Štefana, prvého mučeníka Sviatok
Utorok Sv. Jána, apoštola a evanjelistu Sviatok
Streda Sv. Neviniatok, mučeníkov Sviatok
Piatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa Sviatok
NEDEĽA Panny Márie Bohorodičky Slávnosť prikázaný sviatok

Úmysly sv. omší

Medzibrod

Po   26. december     8,00  za farníkov

Št    29. december  17,00  + Jaroslav Mikloš (Nám. Hrdinov SNP 32)

Pi    30. december  17,00  + Viliam Padúch a rodina Rybárová (Pri Ihrisku 9)

So   31. december    8,00   za farníkov

Ne     1. január        8,00   za farníkov

Hiadeľ

Po   26. december    9,30   + rodičia, starí rodičia a brat (č. 67)

Ne     1. január        9,30   za duše v očistci

Ľubietová

Po   26. december    11,00   Prosba o zdravie, dary Ducha Svätého a potrebné Božie milosti a požehnanie pre rodinu Benčovú

Ne     1. január      11,00   + Lýdia Hulínová

Bežné oznamy

  • Dnes máme oferu na náš kostol. Za všetky Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
  • V štvrtok 29. 12. 2022 budeme mať v rámci celodennej adorácie budeme mať vo farskom kostole v Medzibrode od 15,30 hod. vystavenú Sviatosť Oltárnu až do večernej sv. omši. Adoráciu začneme pobožnosťou k Božiemu milosrdenstvu spojenú s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.
  • V piatok 30. 12. 2022 budeme mať od 15,30 hod. vystavenú Sviatosť oltárnu v kostole sv. Jána Nepomuckého do večernej sv. omši. Počas adorácie sa budeme modliť aj za manželské páry našej farnosti. Pri sv. omši bude obnova manželských sľubov a požehnanie manželských párov. Drahí manželia srdečne vás všetkých pozývam stráviť čas s Ježišom.
  • Kto sa v sobotu 31. 12. 2022 pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
  • Kto sa v nedeľu 1. 1. 2023 pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky. V iných dňoch alebo pri súkromnom recitovaní možno získať čiastočné odpustky.

Martin Uhrík, farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *