FARSKÉ OZNAMY na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

31 dec

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzského biskupov a učiteľov Cirkvi Spomienka
Piatok Zjavenie Pána Slávnosť – Prikázaný sviatok
NEDEĽA Druhá nedeľa po Narodení Pána – Krst Krista Pána Sviatok

Úmysly sv. omší

Medzibrod

Po    2. január      17,00  za všetkých tých, ktorý realizovali a pomohli pri obnove podpolianskeho kríža na cintoríne v Medzibrode

Ut     3. január      17,00  za zdravie a potrebné milosti pre Jána Ševca

Pi      6. január        8,00   za farníkov

So     7. január       17,00  + Michal a Marcela Sokoloví a ich rodičia (Za Mlynom 43)

Ne     8. január        8,00   za farníkov

Hiadeľ

Pi      6. január        9,30   + Ján Búrik a rodina Búriková

Ne     8. január        9,30   + rodina Sedliaková, Fúdorová, Smolejová a Matúš (č. 187)

Ľubietová

Pi      6. január      11,00   Prosba o Božie požehnanie a potrebné milosti pre Emu, Alicu, Annu a Agátu Strachanové

Ne     8. január      11,00   + Jarmilka a Emilko Kútni a Emka a Ottko Majeroví

Bežné oznamy

  • V tomto novom kalendárnom roku 2023 by som chcel poďakovať všetkým farníkom našej farnosti v Medzibrode i na filiálkach Hiadeľ, Ľubietová, Strelníky a Povrazník za pomoc a modlitby, ktoré ste v tomto uplynulom kalendárnom roku 2022 obetovali Bohu za farnosť, za seba navzájom i za kňazov. Všetkým vám do nového roku prajem mnoho Božích milostí, pokoja v srdci a veľa lásky pochádzajúcej od nášho Boha Stvoriteľa, aby aj v tomto roku ste zakúsili starostlivosť a ochranu Božiu vo vašom živote, ktorý a to vám vyprosujem v modlitbe, nech vás vo všetkom žehná čo budete robiť v láske na jeho oslavu a pre dobro svojich blížnych.
  • Chcem upozorniť deti a tých, ktorí si robia deviatnik prvých piatkov, aby využili možnosť sv. spovede v pondelok a v utorok pred večernou sv. omšou v Medzibrode. Na prvý piatok mesiaca bude sv. omša ráno. V tento deň je aj prikázaný sviatok.
  • Koledovanie detí po domoch v rámci Dobrej noviny sa uskutoční v našej farnosti v piatok 6.1.2023 od 14,00 hod v Medzibrode a v Hiadli. Kto by ste chcel prijať do svojho príbytku malých koledníkov a prispieť tak na projekty Dobrej noviny, ktoré každoročne organizuje eRko, môže sa zapísať na pripravené papiere, ktoré sa nachádzajú pri Katolíckych novinách v našich kostoloch. Kto bude mať záujem, deti vám v rámci koledovania môžu požehnanou kriedou na dvere napísať nový letopočet. Už dopredu zo srdca ďakujem všetkým, ktorí prijmete malých koledníkov do svojich príbytkov.

Martin Uhrík, farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *