FARSKÉ OZNAMY na Siedmu nedeľu v Cezročnom období

18 feb

Liturgický kalendár

Streda Popolcová streda
NEDEĽA Prvá pôstna nedeľa

Úmysly sv. omší

Medzibrod

Po    20. február    17,00   na úmysel ordinára

Ut  21. február    17,00   + Oľga Očenášová, ročná

St    22. február    18,00   na úmysel

Pi     24. február    17,00   + Magdaléna Sanitrová, ročná

So   25. február    17,00   + Mária Jančiarová, ročná

Ne    26. február      8,00   za farníkov

Hiadeľ

St    23. február     17,00   + Martin Golian, ročná

Ne   26. február       9,30   + František Labdúch (č.67)

Ľubietová

Ne   26. február     11,00   za zdravie a Božiu pomoc pre Auréliu a Matildu

Bežné oznamy

  • Dnes máme oferu na náš kostol.
  • Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na charitu. Za všetky vaše milodary vám úprimné Pán Boh zaplať.
  • Na Popolcovú stredu máme pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. V tento deň sa nenahradzuje zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Tento pôst je záväzný od 18. do 60 roku života. (Prísny pôst, t.j. iba 1 x za deň sa najesť do sýta a 2 x troška.) Od 14 do 18 a od 60 roku života vyššie je záväzné zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
  • Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum 13, 5).
  • Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky (Enchiridion indulgentiarum, 8).
  • V Pôstnom období sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a hudobné nástroje sa dovoľujú používať len na udržovanie a sprevádzanie spevu, čo zodpovedá kajúcemu rázu tohto obdobia. Výnimkou sú: nedeľa Laetare, slávnosti a sviatky. Od začiatku pôstneho obdobia až po Veľkonočnú vigíliu sa vynecháva aleluja vo všetkých sláveniach, a to aj na slávnosti a sviatky. Piesne najmä pri slávení Eucharistie, ale aj pri pobožnostiach majú byť primerané tomuto obdobiu a čo najlepšie zodpovedať liturgickým textom.
  • V pôstnom období sa budeme modliť pobožnosť Krížovej cesty. V Medzibrode sa ju budeme modliť spolu každý Piatok o 16,30 hod. (a po nej sv. omša). V Ľubietovej každú nedeľu o 10,30 hod. (a po nej sv. omša). V Hiadli každý štvrtok o 16,30 hod. (a po nej sv. omša).
  • Animátori z eRka pozývajú všetky detí na stretnutie v piatok o 15,30 hod. vo fare v Medzibrode.
  • V piatok 24. 2. 2023 o 15,00 hod. pozývam prvoprijímajúce deti na štvrtú katechézu do farského kostola sv. Jána Nepomuckého v Medzibrode.
  • Drahý bratia a sestry Svätý otec František povedal: „Pôst je privilegovaným časom. Je šancov otvoriť našu krehkosť vplyvu Božej milosti.“ Z tohto dôvodu Vás chcem práve na začiatku pôstneho obdobia pozvať do Banskej Bystrici na Kalváriu, kde naša farnosť Medzibrod na prvú pôstnu nedeľu bude viesť krížovú cestu, ktorá začne o 14,30 hod. pri prvom zastavení. Po nej bude nasledovať v kostole Povýšenia Svätého Kríža na kalvárii sv. omša (približne o 15,30 hod.). Všetkých vás k modlitbe krížovej cesty a k účasti na sv. omši srdečne pozývam. Bližšie informácie  k pobožnostiam Krížových ciest a sv. omší na Kalvárii v Banskej Bystrici si môžete prečítať na kostolnej výveske.

Martin Uhrík, farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *