FARSKÉ OZNAMY na Osemnástu nedeľu v Cezročnom období

5 aug

Liturgický kalendár

Utorok

Sv. Dominika, kňaza Spomienka

Streda

Sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), Patrónky Európy, panny a mučenice Sviatok

Štvrtok

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka Sviatok

Piatok

Sv. Kláry, panny Spomienka

NEDEĽA

Devätnásta nedeľa v Cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

Medzibrod

Po   7. august    6,30 + rodina Pejková, Helena, Vojtech, Anna

Ne 13. august    8,00  za farníkov     

Hiadeľ

Ne 13. august   9,30   + manžel Jaroslav, rodičia a starí rodičia (č. 212)   

Ľubietová

Ne 13. august 11,00   + Anna Podobenová

     

Bežné oznamy

  • Pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť organizuje v sobotu 12. 8. 2023 tradičnú celofarskú pešiu púť z Hiadla na Staré Hory. Začiatok púte začne o 7,00 hod. krátkou bohoslužbou slova s odovzdaním putovného kríža a požehnaním pútnikov v kostole sv. Františka Assiského v Hiadli. Púť je možné zakončiť na Starých Horách v sobotu večer sv. omšou, alebo na druhý deň tou istou cestou putovať s pútnikmi naspäť do Hiadla. Všetkých vás drahí farníci na túto pešiu púť pozývam.
  • Tento týždeň budeme maž dovolenku. Prosím v prípade zaopatrovania, alebo pohrebov v dňoch pondelok až stredu sa prosím obráťte na pána farára o Mareka Veverku do Brusna. Jeho tel. číslo je 0918 547 539. V štvrtok a piatok sa prosím obráťte telefonicky na mňa osobne.

Martin Uhrík, farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *