FARSKÉ OZNAMY na slávnosť Najsvätejšej Trojice

3 jún
Liturgický kalendár Pondelok Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka Spomienka Utorok Sv. Norberta, biskupa Ľubovoľná spomienka Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Slávnosť – Prikázaný sviatok NEDEĽA Desiata nedeľa v Cezročnom období Úmysly sv. omší Medzibrod Po     5. jún 18,00     Prosba o Božiu pomoc ... Read more »

FARSKÉ OZNAMY na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého

27 máj
Liturgický kalendár Pondelok Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi Spomienka Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza, Sviatok NEDEĽA Deviata nedeľa v Cezročnom období – Najsvätejšej Trojice Slávnosť Úmysly sv. omší Medzibrod Po    29. máj 18,00    + Anna Markuláková, ročná ... Read more »

FARSKÉ OZNAMY na Siedmu veľkonočnú nedeľu

20 máj
Liturgický kalendár Piatok Sv. Filipa Neriho, kňaza Spomienka NEDEĽA Zoslanie Ducha Svätého Slávnosť Úmysly sv. omší Medzibrod Po     22. máj        18,00   + Zlata Sitárová, ročná Ut     23. máj        18,00   prosba o Božiu pomoc, zdravie a potrebné milosti pre onkologických ... Read more »