FARSKÉ OZNAMY na Siedmu veľkonočnú nedeľu

20 máj

Liturgický kalendár

Piatok Sv. Filipa Neriho, kňaza Spomienka
NEDEĽA Zoslanie Ducha Svätého Slávnosť

Úmysly sv. omší

Medzibrod

Po     22. máj        18,00   + Zlata Sitárová, ročná

Ut     23. máj        18,00   prosba o Božiu pomoc, zdravie a potrebné milosti pre onkologických pacientov a ich lekárov

St      24. máj        18,00   + rodina Ivaničová, Zemanová a Karcelová (Záhumnie 10)

Pi      26. máj        18,00   + rodina Bardelčíková a súrodenci (Nová 30)

So     27. máj        18,00   + Bohuš Haviar, ročná

Ne     28. máj        8,00    za farníkov

Hiadeľ

Št      25. máj        18,00   Prosba o Božie milosti pre II. ružu posvätného ruženca – horliteľka Anna Hrubá

Ne     28. máj          9,30   Prosba o Božie milosti pre III. ružu posvätného ruženca – horliteľka Elena Milanová

Ľubietová

Ne    28. máj         11,00   + rodičia Anton a Mária Jezní

Bežné oznamy

  • V dnešnú nedeľu budeme mať zbierku na katolícke masmédiá. Za všetky vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
  • Animátori z eRka pozývajú všetky detí na stretnutie v piatok o 16,30 hod. do fary v Medzibrode.
  • Tento týždeň stredu, piatok a sobotu budeme mať letné kántrové dni, ktorého obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. V našej farnosti ho budeme sláviť v piatok. Záväzný je iba jeden deň.
  • Touto cestou drahí bratia a sestry chcel pozvať k službe lektora, ktorý číta Božie slovo prípadne prosby veriacich pri sv. omši, alebo iných pobožnostiach. Kto by ste v srdci pocítili túžbu zapojiť sa do tejto služby môžete sa zapísať na pripravené papiere pri Katolíckych novinách. Tam môžete uviesť svoje meno tel číslo prípadne dni kedy by Vám najviac vyhovovala služba lektora. Nech Boh odmení každú Vašu snahu, ktorú urobíme z lásky pre nášho Pána a pri šírení Božieho slova.
  • Drahí bratia a sestry. Od septembra sa začína v našej farnosti príprava k prijatiu sviatosti birmovania. Srdečne pozývam všetkých, ktorí ešte túto sviatosť neprijali k zápisu na farskom úrade v Medzibrode, ktorý sa bude konať až do 30.6. 2023. Vek v čase prijatia sviatosti birmovania by mal byť 13 rokov. Birmovný rodič by nemal byť mladší ako 16 rokov. Tí, ktorí boli pokrstení v inej farnosti prosím, aby priniesli k zápisu krstný list a krstný list birmovného rodiča. Birmovný rodič by mal byť takí, ktorí môže pristupovať k sviatostiam. Príprava dospelých a pracujúcich, bude prebiehať iným spôsobom ako u mládeže. Teším sa na naše spoločné stretnutia pri príprave k sviatosti birmovania.
  • Drahí bratia a sestry touto cestou vás srdečne pozývam spolu s o. Martinom Pečarkom administrátorom farnosti Podkonice na dvojdňovú farskú púť farnosti Medzibrod a Podkonice do Starej Lichne a Čenstochovej v Poľsku. Púť sa uskutoční v dňoch 9.-10. júna 2023 (piatok-sobota). Cena púte  bude 75,-€. V cene je zahrnutá doprava klimatizovaným autobusom, poistenie, ubytovanie, 1 x raňajky. Stará Licheň je mariánske pútne miesto kde sa v roku 1850 zjavila Panna Mária a nedávno tam bol postavený veľký chrám zasvätený Panne Márie Licheňskej. Toto pútne miesto je spravované pátrami Mariánmi. Na druhý deň by sme navštívili po ceste naspäť národnú mariánsku svätyňu Poľska v Čenstochovej, ktorú spravujú pátri Paulíni. Na oboch miestach navštívime baziliky zasvätené Panne Márii. Záujemcovia sa môžete prihlásiť do 31.5.2023 v jednotlivých kostoloch našej farnosti v Medzibrode, v Hiadli alebo v Ľubietovej v sakristiách u pani kostolníčkach. Prosím, aby opri zápise ste uviedli svoje meno a priezvisko, titul, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a platnosť, adresu a tel. číslo.

Martin Uhrík, farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *