FARSKÉ OZNAMY na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého

27 máj

Liturgický kalendár

Pondelok Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi Spomienka
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza, Sviatok
NEDEĽA Deviata nedeľa v Cezročnom období – Najsvätejšej Trojice Slávnosť

Úmysly sv. omší

Medzibrod

Po    29. máj 18,00    + Anna Markuláková, ročná

Ut    30 máj 18,00     Poďakovanie za dar života za dar života a prosba o potrebné Božie milosti pre Martu Ottovú – 80 rokov

Pi     2. jún  18,00      + rodina Huťová, rodičia a bratia Jozef a Libor (Za Mlynom 19)

Ne    4. jún  8,00      za farníkov

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

So    3. jún  10,00    Prosba o odpustenie za všetky urážky a rúhanie voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Hiadeľ

Št     1. jún   18,00      za duše v očistci

Ne    4. jún    9,30      + Adriana Brnová Kútiková, mesačná

Ľubietová

St     31 máj 18,00     + rodina Hajdúchová, Vládeková a Zaťková

Ne    4. jún 11,00      + rodina Turčanová a Fúdorová

Bežné oznamy

  • spoveď k 1. piatku: MB. – Po., Ut. hodinu pred sv. omšou a Pi. od 16,30 do 17,45 hod.; Ľ. – Str. o 17,00 do 17,45 hod.; H – Št. od 16,30 do 17,45 hod.
  • Zaopatrovanie chorých: Ľ. – Str. o 8,00 hod.; Strel. – Str. o 9,00 hod.; Hospic – Str. o 10,00 hod.; MB – Št. o 8,00 hod.; H– Št. o 14,30 hod.
  • V sobotu 3.6. 2026 budeme v našej farnosti v kaplnke sv. Jána Nepomuckého v Medzibrode sláviť prvú sv. omšu z piatich sv. omší v rámci pobožnosti piatich fatimských sobôt. Program bude nasledovný: Spovedať budem v kaplnke od 8,30 do 9,00 hod.. O 9,00 hod začne fatimský program vedený kňazom, spojený s modlitbou sv. ruženca, mariánskymi litániami a zasväcujúcou modlitbou k Panne Márii. Po skončení bude nasledovať sv. omša. Všetkých Vás týmto povzbudzujem a pozývam príďte si vykonať pobožnosť piatich prvých sobôt. Panna Mária vo Fatime dala prísľub, že ten kto v tento deň prijme sv. spoveď, sv. prijímanie, pomodlí sa 5 desiatkov sv. ruženca a vykoná si 15 min. rozjímanie nad tajomstvami posvätného ruženca s úmyslom odčiniť tak urážky a rúhania voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, sv. Panna Mária dala prísľub že bude pri tých, ktorý si túto pobožnosť vykonajú v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse. Pán Ježiš tiež sľúbil týmto dušiam spásu a tiež to, že budú milované Bohom ako kvety, aby ozdobovali jeho trón.
  • Touto cestou drahí bratia a sestry chcel pozvať k službe lektora, ktorý číta Božie slovo prípadne prosby veriacich pri sv. omši, alebo iných pobožnostiach. Kto by ste v srdci pocítili túžbu zapojiť sa do tejto služby môžete sa zapísať na pripravené papiere pri Katolíckych novinách. Tam môžete uviesť svoje meno tel číslo prípadne dni kedy by Vám najviac vyhovovala služba lektora. Nech Boh odmení každú Vašu snahu, ktorú urobíme z lásky pre nášho Pána a pri šírení Božieho slova.
  • Drahí bratia a sestry. Od septembra sa začína v našej farnosti príprava k prijatiu sviatosti birmovania. Srdečne pozývam všetkých, ktorí ešte túto sviatosť neprijali k zápisu na farskom úrade v Medzibrode, ktorý sa bude konať až do 30.6. 2023. Vek v čase prijatia sviatosti birmovania by mal byť 13 rokov. Birmovný rodič by nemal byť mladší ako 16 rokov. Tí, ktorí boli pokrstení v inej farnosti prosím, aby priniesli k zápisu krstný list a krstný list birmovného rodiča. Birmovný rodič by mal byť takí, ktorí môže pristupovať k sviatostiam. Príprava dospelých a pracujúcich, bude prebiehať iným spôsobom ako u mládeže. Teším sa na naše spoločné stretnutia pri príprave k sviatosti birmovania.
  • Drahí bratia a sestry touto cestou vás srdečne pozývam spolu s o. Martinom Pečarkom administrátorom farnosti Podkonice na dvojdňovú farskú púť farnosti Medzibrod a Podkonice do Starej Lichne a Čenstochovej v Poľsku. Púť sa uskutoční v dňoch 9.-10. júna 2023 (piatok-sobota). Cena púte  bude 75,-€. V cene je zahrnutá doprava klimatizovaným autobusom, poistenie, ubytovanie, 1 x raňajky. Stará Licheň je mariánske pútne miesto kde sa v roku 1850 zjavila Panna Mária a nedávno tam bol postavený veľký chrám zasvätený Panne Márie Licheňskej. Toto pútne miesto je spravované pátrami Mariánmi. Na druhý deň by sme navštívili po ceste naspäť národnú mariánsku svätyňu Poľska v Čenstochovej, ktorú spravujú pátri Paulíni. Záujemcovia sa môžete prihlásiť do 31.5.2023 v jednotlivých kostoloch našej farnosti v Medzibrode, v Hiadli alebo v Ľubietovej v sakristiách u pani kostolníčkach. Prosím, aby opri zápise ste uviedli svoje meno a priezvisko, titul, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a platnosť, adresu a tel. číslo.

Martin Uhrík, farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *