FARSKÉ OZNAMY na slávnosť Najsvätejšej Trojice

3 jún

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka Spomienka
Utorok Sv. Norberta, biskupa Ľubovoľná spomienka
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Slávnosť – Prikázaný sviatok
NEDEĽA Desiata nedeľa v Cezročnom období

Úmysly sv. omší

Medzibrod

Po     5. jún 18,00     Prosba o Božiu pomoc a potrebné milosti v chorobe pre Petra Rabčana (Niva 13)

Ut     6. jún 18,00     + Ján Belko a jeho celá rodina (Záhumnie 31)

Št     8. jún  18,00     za farníkov

Ne  11. jún    8,00     za farníkov

Hiadeľ

St     7. jún 18,00       za zdravie a Božiu pomoc a potrebné milosti

Ne   11. jún  9,30      + rodina Brnová a Tenczová (č. 23)

Ľubietová

St     7. jún  17,00      Prosba o potrebné Božie milosti pre eRkárov farnosti Medzibrod

Ne  11. jún 11,00     za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Dušana Čiefa, Andrea Čiefa a rodinu Reguli

Bežné oznamy

  • Tento týždeň eRko stretko v Medzibrode bude o 14,15 hod. Prosíme det, abyv tomto čade prišli na železničnu stanicu v Medzibrode. Predpokladaný návrat z Lopeja bude o 17,45 hod.
  • Odchod pútnikov do Starej Lichne a Čenstochovej bude z našej farnosti Medzibrod v piatok ráno 9. 6. 2023 o 3,00 hod. z námestia v Medzibrode a o 3,15 hod. z pred kostola v Hiadli.
  • Drahí bratia a sestry. Od septembra sa začína v našej farnosti príprava k prijatiu sviatosti birmovania. Srdečne pozývam všetkých, ktorí ešte túto sviatosť neprijali k zápisu na farskom úrade v Medzibrode, ktorý sa bude konať až do 30.6. 2023. Vek v čase prijatia sviatosti birmovania by mal byť 13 rokov. Birmovný rodič by nemal byť mladší ako 16 rokov. Tí, ktorí boli pokrstení v inej farnosti prosím, aby priniesli k zápisu krstný list a krstný list birmovného rodiča. Birmovný rodič by mal byť takí, ktorí môže pristupovať k sviatostiam. Príprava dospelých a pracujúcich, bude prebiehať iným spôsobom ako u mládeže. Teším sa na naše spoločné stretnutia pri príprave k sviatosti birmovania.

Martin Uhrík, farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *