FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu štvrtú nedeľu v Cezročnom období

16 sep

Liturgický kalendár

Streda Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoloč. mučeníkov Spomienka
Štvrtok Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu Sviatok
NEDEĽA Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

Úmysly sv. omší

Medzibrod

Po  18. september 15,00    + Mária Gičová, pohrebná

Ut  19. september 18,00    + rodina Krajčiová a Tešínska (Záhumnie 43)

St    20. september 18,00    za zosnulých biskupov a kňazov Banskobystrickej diecézy

So  23. september 18,00     + Jozef a Mária Uhríkoví a ich rodičia

Ne  24. september   8,00     za farníkov

Hiadeľ

Št    21. september   6,30    + František, rodičia a starí rodičia (67A)

Ne  25. september   9,30    + Pavel Gazdík, mesačná

Ľubietová

Ne  25. september 11,00    + Magdaléna Gerhardová, ročná

Bežné oznamy

  • Dnes máme oferu na náš kostol. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
  • V stredu budeme mať jesenný kántrový deň. Pri sv. omši budeme ďakovať Bohu za úrodu, ktorú nám požehnal.
  • Zápis k prvému sv. prijímaniu detí, ktoré chcú ísť v našej farnosti na prvé sv. prijímanie bude možné urobiť na farskom úrade v Medzibrode do 29. 9. 2023. Prosím, aby deti, ktoré neboli krstené v našej farnosti si na zápis priniesli krstný list z farnosti kde boli krstené. Deti, ktoré nebývajú v našej farnosti a chcú ísť na prvé sv. prijímanie vo farnosti Medzibrod, aby si priniesli licenciu-dovolenie od svojho pána farára, že môžu sa pripravovať a ísť v  našej farnosti na prvé sv. prijímanie. Prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí s rodičmi sa uskutoční v piatok 29.9.2023 vo farskom kostole v Medzibrode hneď po večernej sv. omši. Sv. omša začína o 18,00 hod.. Na stretnutí sa prvoprijímajúce deti a rodičia dozvedia všetky potrebné informácie o prvom sv. prijímaní a jeho príprave. Prosím rodičov, aby zápis na prvé sv. prijímanie urobili ešte pred spoločným stretnutím. V tento deň už nebude priestor k zápisu. Teším sa na spoločné stretnutie.
  • Prosím birmovancov, aby v sobotu prišli na katechézu. H-8,00 hod., Ľ – 10,00 hod., MB – 1.skupinka 13,00 hod a 2. skupinka o 14,30 hod.

Martin Uhrík, farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *