FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu piatu nedeľu v Cezročnom období

23 sep

Liturgický kalendár

Streda Sv. Vincenta de Paul, kňaz Spomienka
Piatok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela archanjelov Sviatok
NEDEĽA Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

Úmysly sv. omší

Medzibrod

Po  25. september  18,00  + Ivan Kasza a syn Peter (Za Mlynom 128)

Ut  26. september 18,00  + Vladimír Rosenberger (Nová 26)

St  27. september  18,00  + Jozef a Anna Zázrivcoví

Pi  29. september  18,00  + Alžbeta a Juraj Stančevoví a starí rodičia (Nová 7)

So  30. september 18,00  + Mária Mariana Hršková, ročná

Ne   1. október      8,00  za farníkov

Hiadeľ

Št    28. september 18,00  + Eva Bobáková, ročná

Ne     1. október    11,00   za všetkých dobrodincov chrámu v Hiadli

Ľubietová

Ne    1. október     9,30  + Katarína Medvecová, ročná

Bežné oznamy

  • Na budúcu nedeľu 1. 10. 2023 o 11,00 hod. bude v kostole sv. Františka Assiského slávená slávnostná sv. omša pri príležitosti slávnosti patróna chrámu a obce Hiadeľ sv. Františka Assiského. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať vdp. Peter Ivanič, dekan. Všetkých vás na túto sv. omšu srdečne pozývam.
  • Zápis k prvému sv. prijímaniu detí, ktoré chcú ísť v našej farnosti na prvé sv. prijímanie bude možné urobiť na farskom úrade v Medzibrode do 29. 9. 2023. Prosím, aby deti, ktoré neboli krstené v našej farnosti si na zápis priniesli krstný list z farnosti kde boli krstené. Deti, ktoré nebývajú v našej farnosti a chcú ísť na prvé sv. prijímanie vo farnosti Medzibrod, aby si priniesli licenciu-dovolenie od svojho pána farára, že môžu sa pripravovať a ísť v  našej farnosti na prvé sv. prijímanie. Prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí s rodičmi sa uskutoční v piatok 29.9.2023 vo farskom kostole v Medzibrode hneď po večernej sv. omši. Sv. omša začína o 18,00 hod.. Na stretnutí sa prvoprijímajúce deti a rodičia dozvedia všetky potrebné informácie o prvom sv. prijímaní a jeho príprave. Prosím rodičov, aby zápis na prvé sv. prijímanie urobili ešte pred spoločným stretnutím. V tento deň už nebude priestor k zápisu. Teším sa na spoločné stretnutie.
  • Prosím birmovancov, aby v sobotu prišli na katechézu. H-8,00 hod., Ľ – 10,00 hod., MB – 1.skupinka 13,00 hod a 2. skupinka o 14,30 hod.

Martin Uhrík, farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *