FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu šiestu nedeľu v Cezročnom období

30 sep

Liturgický kalendár

Pondelok

Svätých anjelov strážcov Spomienka

Streda

Sv. Františka Assiského Spomienka

Štvrtok

Sv. Faustíny Kowalskej, panny Ľubovoľná spomienka

Sobota

Ružencovej Panny Márie Spomienka

NEDEĽA

Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

Úmysly sv. omší

Medzibrod

Po  2. október  18,00  prosba za zdravie, Božiu pomoc a potrebné Božie milosti pre Oľgu Samuelčíkovú (Niva 11)

Ut   3. október 18,00  + Juliana Nemcová a syn Ladislav (Hlavná 20)

Pi    6. október  18,00  + Katarína a Anton Svetlík a Juraj Varga (Sihote)  

Ne  8. október    8,00   za farníkov     

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Medzibrode

So 7. októbra   10,00    Prosba o odpustenie za všetky urážky a rúhanie voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Hiadeľ

Št   5. október   18,00  + rodina Sláviková (č. 87)    

Ne   8. október    9,30  + rodičia Pavel a Apolónia Jakubovie a syn Ján      

Ľubietová

St    4. október 18,00   na úmysel

Ne  8. október  11,00   + Paula a Štefan Višťanoví

Bežné oznamy

  • V dnešnú nedeľu 1. 10. 2023 o 11,00 hod. bude v kostole sv. Františka Assiského slávená slávnostná sv. omša pri príležitosti slávnosti patróna nášho kostola a obce Hiadeľ sv. Františka Assiského. Slávnostným celebrentom bude vdp. Peter Ivanič, dekan zo Slovenskej Ľupče. Všetkých vás na túto sv. omšu srdečne pozývam.
  • Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách a dôstojnom slávení patróna kostola v Hiadli sv. Františka Assiského. Nech vás Boh odmení za všetko čo robíte na česť a slávu Božiu.
  • spoveď k 1. piatku: MB. – Po, Ut, hodinu pred sv. omšou a v Pi. od 16,30 do 17,45 hod.; Ľ. – St. o 17,00 do 17,45 hod.; H – Št. od 16,30 do 17,45 hod.
  • Zaopatrovanie chorých: Ľ. – o 8,00 hod.; Strel – St o  9,00 hod.; Ľ. –  St. o 10,00 hod.; MB. –  Št. o 8,00 hod.; H. – Št. o  14,00 hod.
  • V stredu 4.10.2023 pozývam veriacich o 15,00 hod. na stretnutie pri sv. písme na faru do Medzibrodu, na ktorom si priblížime evanjelium nasledujúcej nedele. Stretnutie začneme modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. Teším sa na spoločné stretnutie.
  • V stredu budem v Ľubietovej po sv. omši zapisovať nové úmysly na sv. omšu.
  • V sobotu 7.10. 2023 budeme v našej farnosti v kaplnke sv. Jána Nepomuckého v Medzibrode sláviť poslednú sv. omšu z piatich sv. omší v rámci pobožnosti piatich fatimských sobôt. Program bude nasledovný: Spovedať budem v kaplnke od 8,30 do 9,00 hod.. O 9,00 hod. začne fatimský program vedený kňazom, spojený s modlitbou sv. ruženca, mariánskymi litániami a zasväcujúcou modlitbou k Panne Márii. Po skončení bude nasledovať sv. omša. Všetkých Vás týmto povzbudzujem a pozývam príďte si vykonať pobožnosť piatich prvých sobôt. Panna Mária vo Fatime dala prísľub, že ten kto v tento deň prijme sv. spoveď, sv. prijímanie, pomodlí sa 5 desiatkov sv. ruženca a vykoná si 15 min. rozjímanie nad tajomstvami posvätného ruženca s úmyslom odčiniť tak urážky a rúhania voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, Matka Božia bude pri nich stáť v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse.
  • V mesiaci október, ktorý je mesiacom modlitby sv. ruženca. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý: sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec, a to v kostole alebo kaplnke, alebo v rodine, v rehoľnej komunite, v zhromaždení veriacich a všeobecne vtedy, keď sa viacero veriacich zhromaždí kvôli nejakému počestnému cieľu; keď sa nábožne pripojí k recitovaniu tejto modlitby, keď sa ju pomodlí najvyšší veľkňaz; veriaci sa môže pripojiť k tejto modlitbe aj prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového prenosu.

Na získanie úplných odpustkov spojených s recitovaním mariánskeho ruženca platia nasledujúce pravidlá: 1. stačí recitovanie jeho jednej tretiny; päť desiatkov je však potrebné recitovať súvisle; 2. pri modlitbe nahlas je potrebné pripojiť nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. pri verejnom recitovaní musia byť tajomstvá prednesené podľa schváleného miestneho zvyku; pri súkromnom recitovaní však stačí, aby veriaci pripojil k ústnej modlitbe rozjímanie o tajomstvách.

  • Drahí farníci. Dňa 23.11.2023 (štvrtok) pozývame členov Združenia zázračnej medaily ale aj tých, ktorí nie sú členmi tohto združení na do provinciálneho domu (kláštora) Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Nitre. Počas spoločného dňa sa dozvieme viac o Zázračnej medaile od Panny Márie, budeme tam mať sv. omšu. Obed bude v kláštore. Po ňom sa presunieme na hrad v Nitre kde sídli nitriansky diecézny biskup   Viliam Judák. Tam navštívime  katedrálu a diecézne múzeum kde máme vybaveného sprievodcu, ktorý nám porozpráva veľa zaujímavých vecí , ktoré sa dotýkajú nielen katedrály a múzea, ale aj histórie celého hradu, ktorý je dodnes obývaný. Cena tejto púte je  20,- €. Prihlásiť sa aj zo zaplatením ceny púte sa môžete u pani kostolníčkach v Medzibrode, Hiadli a Ľubietovej. Teším sa na spoločnú púť.  

Martin Uhrík, farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *