FARSKÉ OZNAMY na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého

27 máj
Liturgický kalendár Pondelok Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi Spomienka Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza, Sviatok NEDEĽA Deviata nedeľa v Cezročnom období – Najsvätejšej Trojice Slávnosť Úmysly sv. omší Medzibrod Po    29. máj 18,00    + Anna Markuláková, ročná ... Read more »

FARSKÉ OZNAMY na Siedmu veľkonočnú nedeľu

20 máj
Liturgický kalendár Piatok Sv. Filipa Neriho, kňaza Spomienka NEDEĽA Zoslanie Ducha Svätého Slávnosť Úmysly sv. omší Medzibrod Po     22. máj        18,00   + Zlata Sitárová, ročná Ut     23. máj        18,00   prosba o Božiu pomoc, zdravie a potrebné milosti pre onkologických ... Read more »

FARSKÉ OZNAMY na Šiestu nedeľu v Cezročnom období

14 máj
Liturgický kalendár Utorok Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Spomienka Štvrtok Nanebovstúpenie Pána slávnosť – Prikázaný sviatok NEDEĽA Siedma veľkonočná nedeľa Úmysly sv. omší Medzibrod St      17. máj        18,00   + Ctibor Hraško, mesačná Pi      19. máj        18,00   za prenasledovaných ... Read more »

FARSKÉ OZNAMY na Piatu veľkonočnú nedeľu

6 máj
Liturgický kalendár NEDEĽA Šiesta veľkonočná nedeľa Úmysly sv. omší Medzibrod Ut       9. máj        18,00   + rodina Haviarová a Gregorová (Záhumnie 11) St      10. máj        18,00   + Lea Pi      12. máj        18,00   + Zorislav Otto a jeho rodičia a Miroslav Gregorčok ... Read more »
29 apr
– 7. máj 2023 Liturgický kalendár Pondelok Sv. Jozefa, robotníka Spomienka Utorok Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka Streda Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov Sviatok NEDEĽA Piata veľkonočná nedeľa Úmysly sv. omší Medzibrod Ut      2. máj         18,00   + manžel Ernest ... Read more »

FARSKÉ OZNAMY na Tretiu veľkonočnú nedeľu

22 apr
Liturgický kalendár Utorok Sv. Marka, evanjelistu Sviatok NEDEĽA Štvrtá veľkonočná nedeľa Úmysly sv. omší Medzibrod Po    24. apríl        18,00   + Vendelína Búdová, ročná Ut    25. apríl          7,00   na úmysel ordinára St     26. apríl        18,00   + Ján ... Read more »

FARSKÉ OZNAMY Piatu pôstnu nedeľu

24 mar
Liturgický kalendár NEDEĽA Palmová (Kvetná) nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána Úmysly sv. omší Medzibrod Po    27. marec        7,00   na úmysel ordinára Ut    28. marec        7,00   + Arnold Púchy, kňaz St     29. marec        7,00   + ... Read more »