Duchovné prijímanie…

27 mar
Ako to vzniklo? V dejinách teológie sviatostí nebola ľahká cesta k dnešnému chápaniu sviatostného a duchovného prijímania. Až do 13. storočia sa tieto dva spôsoby, hoci boli známe, chápali ako „súčasne vykonateľné a neoddeliteľné“. Nebolo možné chápať ich ako oddelene ... Read more »

Reštaurátorské práce na vitrážových oknách NKP kostola sv. Márie Magdalény, vďaka grantovej podpore Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom 2019“

17 jan
Reštaurované vitráže: sv. Rodina ÚZPF -VSA č.8/3, Narodenie Krista – ÚZPF-VSA č.8/4, Veraikon – ÚZPF-VSA č.8/5, ktoré sú predmetom dotácie Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva sa nachádzajú v Rímskokatolíckom kostole sv. Márie Magdalény, ktorý ... Read more »

Naša eRko púť Levoča

30 aug
V skoré sobotné ráno 11. mája 2019 sme sa v Medzibrode postupne poschádzali všetci pútnici – hlavne tí detskí malí eRkári, aby sme sa vydali autobusom do Levoče na Mariánsku Horu. Posledná kontrola zúčastnených, každý zaujal svoje miesto a vyrážame… ... Read more »

Rozpis prípravy k prvému sv. prijímaniu v Medzibrode 2022/2023

10 okt
Rozpis preberania jednotlivých kapitol 2022/2023 Rodičia kapitola          mesiac            odovzdanie prac. listov po nedeľnej sv. omši v kostole každý list prosím podpísať menom 1-3                   október            30. 10. 20224-7                   november        27. 11. ... Read more »