Madona s Ježiškom z Ľubietovej – najstaršia zachovaná kultúrna pamiatka z roku 1380

20 jan
Nenahraditeľnou historickou hodnotou nášho kultúrneho dedičstva patrí stredoveké sochárstvo banských miest. Jednou s najstarších zachovaných pamiatok v Ľubietovej je drevená socha Madona s Ježiškom, ktorá pochádza z Rímskokatolíckeho kostola sv. Márie Magdalény v Ľubietovej a ako majetok tohto kostola ju v roku 1909 deponovali do múzea v Banskej ... Read more »

Nahlásenie krstu

11 jan
Krst je sviatosťou znovuzrodenia z vody a Ducha Svätého. Ustanovil ho Ježiš Kristus, keď zveruje apoštolom misijné poslanie s cieľom krstiť: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28,19-20). Krst ... Read more »

História farnosti Medzibrod

5 jan
Medzibrod – z histórie Obec Medzibrod sa nachádzala východne od mesta Banská Bystrica, na pravom brehu rieky Hron. Chotár obce patrí do regiónu Horehronia. Od východu ho ohraničuje svätoondrejský (brusniansky) a od západu hiadlovský chotár. Samotnú obec zo severu obklopujú ... Read more »

Základné údaje o farnosti Medzibrod

5 jan
Farský kostol sv. Jána Nepomuckého (1787) celodenná adorácia: 21.5., 29.12. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1808) Obyv.: 1.352     rím. kat.: 991 Filiálky:  Hiadeľ – Kostol sv. Františka Assiského (1995) celodenná adorácia: 16.2. Kaplnka sv. Františka Assiského (1856) Obyv.: 511     rím. ... Read more »

Modlitby za kňazské povolania

4 jan
Prosíme ťa, Veľkňaz – Kriste, daj nám nových, svätých kňazov: lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije; lebo len z tvojej obety sa náš svet znova posvätí. Amen. Pane Ježišu Kriste, Spasiteľ sveta, večný pastier, skrze tvoje najsladšie srdce ... Read more »

História filiálky Ľubietová

3 jan
Ľubietová – z histórie Ľubietová leží v kotline lesov západnej časti Slovenského Rudohoria. V minulosti patrila medzi sedem banských kráľovských miest. Osídlenie je pradávne. Pri stavbe vodovodu sa našli predmety z doby bronzovej a z doby železnej. Už Slovania tu ... Read more »